Německá menšina v Československu a v Polsku po roce 1945

Ośrodek Karta

Projekt je realizován díky podpoře Česko-polského fóra. Partnery tohoto společného česko-polského projektu jsou dvě instituce, které se dlouhodobě ve svých zemích věnují shromažďování vzpomínek pamětníků důležitých momentů 20. století (oral history) – Post Bellum o.s. a Ośrodek KARTA. Několikasetletá přítomnost německy mluvícího obyvatelstva je významným aspektem dějin obou států. I když počet Němců žijících na těchto územích po druhé světové válce rapidně poklesl, německé komunity se udržely v obou státech do dnešních dnů. V rámci projektu budou zdokumentovány osudy těch, kteří po roce 1945 „zůstali doma“ – ať už proto, že museli, chtěli nebo mohli. Při výzkumu budou zohledněny proměny společenského postavení skupiny, jakož i vývoj politiky obou států k národnostním menšinám. Společný projekt umožní veřejnosti vyhodnotit shodné a rozdílné rysy této problematiky v obou zemích.

Popis autorských práv

Příběhy pamětníků, texty, fotografie, obrázky, zvukové záznamy, audiovizuální záznamy a jakákoli jiná autorská díla vytvořená v rámci projektu „Německá menšina v Československu a v Polsku po roce 1945“ a zveřejněná na internetových stránkách www.pametnaroda.cz (dále jen „autorská díla“), jsou výsledkem mezinárodní spolupráce organizace POST BELLUM , z.ú., se sídlem Španělská 1073/10, Praha 2, IČ: 26548526 (dále jen „POST BELLUM“) a organizace Fundacja Ośrodka KARTA, UL. Narbutta 29, 02-536 Varšava, NIP 526-030-59-57 a mohou být chráněna na základě jiného právního řádu, než právního řádu České republiky, a mohou se řídit jinou právní úpravou než zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Za účelem zjištění podmínek oprávněného užití těchto autorských děl prosím kontaktujte na e-mailu: info@postbellum.cz

35 pamětníků
stránka 1 / 4