Richard Müller

* 1927

Celé nahrávky jsou k dispozici pouze pro přihlášené uživatele.

Kdyby lidé nehledali štěstí v penězích, ale v opravdové úctě k jinému, žilo by se nám lépe

jako mladík
jako mladík
zdroj: Pamět národa - Archiv

Richard Müller se narodil 29. ledna 1927 v Kyjově. Rodina Müllerových, v níž vyrůstalo šest sourozenců (tři dívky a tři chlapci), byla židovského vyznání. Otec pracoval v kyjovském židovském domě v kavárně a také pro likérku Jelínek. V roce 1939 dokončil Richard Müller v Kyjově měšťanskou školu, ale už neměl možnost pokračovat ve studiu kvůli vyloučení židovských studentů ze škol. V lednu 1943 byli kyjovští Židé deportováni do ghetta v Terezíně. Pamětník s rodiči a sourozenci odjeli 23. ledna 1943. Celá rodina zůstala v Terezíně až do 28. září 1944, kdy Richard Müller odjel transportem do Osvětimi. Rodiče ho následovali 28. října 1944. Zemřeli pravděpodobně už cestou anebo brzy po příjezdu do lágru, patrně 1. listopadu 1944. Richard Müller zůstal v Osvětimi do konce ledna a pak nastoupil pochod smrti. Čekala ho cesta do Katovic a poté do Košic, kde se připojil k armádě. Tam zůstal do konce května, kdy požádal o propuštění z armády. Jeho tři sestry se po válce vrátily domů a společně s bratrem žily v Praze. Dva další bratři zahynuli v Terezíně. Richard Müller se vyučil pekařem. Je rozvedený, má jednu dceru a žije v Praze. Jeho sestry jsou pochovány na židovském hřbitově v Brně.