Hugo Macek

* 1942

 • „Do toho přišla pak okupace, která byla samozřejmě emočně velice náročná, ale ne tak, jak to mnoho lidí popisuje, a já jsem byl v tomhle jaksi umírněný a víceméně ta moje skepse se jakoby potvrzovala. Že se chvíli komunisti prali mezi sebou, a teď je ta parta… samozřejmě to celý drama, který se konalo, s odtažením vlády a tohleto. Jináč Dubček byl pro mě pořád jenom komouš a nikdy vlastně se nejednalo o to, že by ta komunistická strana přestala být vládou a stranou jedinou, že jo.“

 • „Pak přišli exekutoři, sebrali nám vlastně obrazy a kožichy, co kde bylo, ze skříní vytahali, všechno jaksi na úhradu tohoto dluhu. Ale to byly, pak když to ocenili, to byly úplné zlomky. Chodili k nám tajný ptát se, jestli už se táta ozval. No pak tedy sebrali, co se sebrat dalo, sundali obrazy ze zdí. No a pak si znova pozvali matku, ta byla naprosto zhroucená, byla opravdu psychopatická, a řekli jí, že když daruje svoji polovinu domu státu, takže jí ten dluh odepíšou. A ona v tom zhroucení nervovém to podepsala.“

 • „Čili nabídli, nebo on mu řekl, že chce, aby se stal tím povereníkem, ministrem toho lehkého průmyslu. A otec mu řekl, to mám z vyprávění mého otce, že to snad přece není vůbec možné, že ve vládě může být jenom člen strany. A soudruh Široký s úsměvem otevřel šuplík, vytáhl papír, dal ho otci a říká: ‚Stačí podepsat a jste členem KSČ od roku 1939.‘“ Viliam Široký's offer "So they offered, or he told him that he wants him to become that deputy, that Minister of that light industry. And father told him, I know because father told me, that this is not possible at all, so that the members of the Cabinet can be only those who are members of the Party. And Comrade Široký smiped and opened a drawer, took out a sheet of paper, put it in front of my father and said. 'All you need to do is to sign and you are a member of the Communist Party of Czechoslovakia since 1939.'"

 • Celé nahrávky
 • 1

  Náchod, 20.06.2019

  (audio)
  délka: 02:23:30
  nahrávka pořízena v rámci projektu Příběhy regionu - Královehradecký kraj
Celé nahrávky jsou k dispozici pouze pro přihlášené uživatele.

Celý život se učit

Pamětník v době své svatby
Pamětník v době své svatby
zdroj: Archiv pamětníka

Hugo Macek se narodil 6. listopadu 1942 ve Žďáru nad Metují. Rodinnou textilní továrnu za války zabavili nacisté a otec pamětníka Hugo Macek starší zde zůstal ve vedoucí pozici. Po válce čelil nařčení z kolaborace, ale nakonec byl obvinění zproštěn. Krátce po únoru 1948 otec emigroval do Holandska. Rodině Mackových zabavily úřady dům a pamětník nemohl studovat, nicméně po vojně v roce 1962 si prosadil večerní studium gymnázia v Náchodě. Manželka Brigita, rozená Turková, pocházela z německé rodiny a zažila brněnský pochod smrti. Po porodu jediného syna onemocněla roztroušenou sklerózou a stala se invalidní. V roce 1967 Hugo Macek zažaloval stát kvůli darovací smlouvě vydané pod nátlakem a neoprávněně na dům a spor vyhrál. V roce 1968 se účastnil zakládání místní pobočky sdružení K 231. V 80. letech množil samizdaty a byl členem Společnosti přátel USA (SPUSA). V roce 1989 podepsal petici za propuštění Václava Havla a také prohlášení Několik vět. V listopadu se zapojil do činnosti Občanského fóra. Stal se předsedou okresní privatizační komise. V restituci získal zpět rodinný majetek a začal s dalšími příbuznými podnikat. V roce 2002 bývalou továrnu prodali.