Radomil Lhotka

* 1953

 • "Podle sdělení vedoucího kina a promítače, soudruha Lhotky, má tento odejíti do těžkého průmyslu. K tomuto bych chtěl podotknouti, že Československý státní film potřebuje soudruha Lhotku jako promítače kina Zahrádka u Ledče do doby, než městský národní výbor nebo Národní fronta neurčí Českému státnímu filmu nového promítače pro naše kino. V případě přeřazení soudruha Lhotky žádáme, aby jmenovaný vždy večer v sobotu a neděli promítati mohl. Věřím, že za spolupráce zajistíme to, aby každý úsek plnil svůj svěřený úkol a plán. Práci čest, krajský správec Kafka, Československý státní film."

 • "To víte, my jsme se stěhovali, a taky jsme měli strach. Na půdě byly ještě takové klády – to jsme se báli vzít, aby nás někdo neudal, že jsme tam něco vzali. My jsme tam platili ten nájem, rozumíte. Tak jsme se báli něco vzít. Takže jsme sem převezli jen to, co nám věrohodně patřilo. Ono nám patřilo všechno, ale báli jsme se."

 • "A tatínek udělal kino, bylo hodně navštěvované. Jenomže pak přišlo zestátnění, tatínek tam teda zůstal nadále dělat promítače, protože to nikdo neuměl. Tatínek, když třeba někam jel, tak tam jezdil promítač z Ledče, protože v Zahrádce to nikdo nedělal a neměl taky kinooperatérské zkoušky, nikdo. Tak tatínek v kině zůstal a vůbec veškerý majetek nám zestátnili a my jsme ve vlastním baráku platili nájem."

 • "Dne 12. 9. 1954 projednával okresní plnomocník ministerstva výkupu Janák se svým spolupracovníkem Altem v hospodářství zemědělkyně Vackové v Hojanovicích dodávky obilí. Během jednání přišla obviněná Helena Lhotková, a když seznala, oč se jedná, vmísila se do rozhovoru, a pak z předsíně domů hlasitě pronesla vůči Altovi, který stál na schodech do domu, výrok: 'Kdybyste neměli takový srá... režim, lidé by vám dávali. Ale takhle vám nedají nic.' Výrok slyšel též okresní plnomocník Josef Janák, který byl na dvoře asi tři metry od auta a jednal s Vackovou. Obviněná při svém výslechu uvedla, že si nepamatuje, co řekla, že byla rozčilená proto, že výkupní pracovníci jednali s paní Vackovou, která je nemocná se zvýšeným krevním tlakem, revmatismem a má nervové potíže, proti kterýmžto nemocem jí obviněná opatřila potřebnými léky, že svým výrokem kritizovala jednání výkupních pracovníků a že výrok mimo Alta nikdo neslyšel. Soud zjistil výpovědí Janáka, že obviněná po svém výroku ještě dodala: 'Že by byli lidé hloupí, aby dávali pro tenhle režim, že by spíše dodávali pro jiný režim než pro tenhle."

 • "Vezměte si, že si postavíte domek a najednou se vám tam bude rozvalovat jiný člověk a vy tam budete bydlet z milosti. Nám do baráku nastrkali nájemníky. Vůbec to všechno... Ten tatínek to musel mít v sobě a muselo ho to hníst a vedlo to k těm psychickým problémům a následně k té mozkové mrtvici, mozkové příhodě."

 • Celé nahrávky
 • 1

  Zruč nad Sázavou, 11.10.2019

  (audio)
  délka: 01:32:40
  nahrávka pořízena v rámci projektu Příběhy 20. století
 • 2

  Zruč nad Sázavou, 17.10.2019

  (audio)
  délka: 54:23
  nahrávka pořízena v rámci projektu Příběhy 20. století
Celé nahrávky jsou k dispozici pouze pro přihlášené uživatele.

Vyhnanci sedmdesátých let

Radomil Lhotka, 1977
Radomil Lhotka, 1977
zdroj: Rodinný archiv Radomil

Radomil Lhotka se narodil 2. srpna 1953 v Zahrádce u Ledče nad Sázavou. Rodina Lhotkových zde vlastnila zájezdní hostinec, ke kterému patřilo kino, hotel a hospodářství. Vše bylo v roce 1959 zestátněno a rodina Karla Lhotky musela pod nátlakem vstoupit do jednotného zemědělského družstva. Ještě předtím byla pamětníkova sestra Helena v roce 1953 odsouzena k tříměsíčnímu nepodmíněnému trestu za pobuřování, když před komunistickými úředníky bránila nemocnou ženu, o kterou pečovala. Radomil Lhotka vychodil základní školu v Zahrádce, poté nastoupil na střední průmyslovou stavební školu do Havlíčkova Brodu. V roce 1973 narukoval na vojnu do Kežmaroku. V té době se rodina Lhotkových musela definitivně ze Zahrádky vystěhovat v důsledku výstavby vodní nádrže Švihov. Lhotkovi přesídlili do Zruče nad Sázavou. V současné době (2020) se jako rodák podílí na aktivitách spolku Přátelé Zahrádky a žije ve Zruči nad Sázavou.