Jarmila Kostecká

* 1933

 • „Takže nevykonali žádnou prohlídku u nás, jenom matka chytře nachystala takové chytáky v knihovně, že tam byl položen Géza Včelička – byla to brožovaná kniha V zemích hákového kříže a na té obálce byla taková koláž s Hitlerem, hakenkrojcem čili hákovým křížem. Ale obsah byl vyloženě antimilitaristický a antiněmecký. Ale ta obálka byla. A potom tam byla německá učebnice Mein liebstes Buch, Moje nejmilejší kniha, v němčině. A to tam narafičila matka na přihrádku ve výši očí, co by tak jako padlo do oka a měla pravdu. Protože potom ke konci roku 1941 byla zavřená taky. Mamka jako sokolka, a to přišli pro ni ve tři hodiny v noci, takže já jsem stála v postýlce a přihlížela dění okolo, a když oni tam potom sáhli po těch dvou knihách, tak to komentovali, jako že to je správné, že tam něco takového je."

 • „Najednou proti nám vyrazili Němci na motorkách, na automobilech a my se, já si pamatuju, jak naši ustrnuli. To se valilo proti nám, ten proud. Přišli jsme domů a já jsem to zpočátku nechápala, začalo pálení materiálů. Takže naši okamžitě pálili dokumenty, věděli zřejmě, co bude následovat, takže to byla taková příprava na konec a otec byl bohužel zavřený hned. Myslím, snad v lednu 1940."

 • „Nezapomenu nikdy, že když byla mobilizace, tak pochopitelně okamžitě narukoval do Hranic. My jsme tam hned s maminkou jely a byl slavnostní průvod městem Hranice a otec jel na koni před svou baterií, a když nás uviděl stát na okraji, tak zasalutoval a celý ten pluk za ním udělal vpravo v bok. Ježíš, jak já jsem byla na něho... Jsem si ho vážila, že je to můj otec a tak krásně... Ovšem, člověk nevěděl, co bude následovat, že."

 • Celé nahrávky
 • 1

  Rožnov pod Radhoštěm, 04.03.2022

  (audio)
  délka: 02:01:25
  nahrávka pořízena v rámci projektu Příběhy regionu - Střední Morava
 • 2

  Rožnov pod Radhoštěm, 05.03.2022

  (audio)
  délka: 01:59:40
  nahrávka pořízena v rámci projektu Příběhy regionu - Střední Morava
 • 3

  Hukvaldy, 05.09.2022

  (audio)
  délka: 01:24:25
  nahrávka pořízena v rámci projektu Příběhy regionu - Střední Morava
Celé nahrávky jsou k dispozici pouze pro přihlášené uživatele.

Vždy byla naděje, že se to změní

Jarmila Kostecká, 1951
Jarmila Kostecká, 1951
zdroj: archiv pamětnice

Jarmila Kostecká (roz. Pechalová) se narodila 29. listopadu 1933 v Hrušově. Její rodiče, Amálie a Josef Pechalovi, patřili k prvorepublikovým sokolským činovníkům. Josef Pechal byl navíc důstojníkem československé armády. Již počátkem války byl gestapem zatčen kvůli odbojové činnosti a v říjnu 1941 zemřel v Mauthausenu. V témže roce došlo k zatčení Jarmiliny maminky, kterou však nacisté po dvou měsících věznění a výslechů propustili. Jarmila sama, podle vzoru svých rodičů, vyrůstala v sokolském a vlasteneckém prostředí. Jako dorostenka se v roce 1948 zúčastnila XI. všesokolského sletu, který byl zároveň manifestací cvičenců proti nastoupivšímu komunistickému režimu. Po maturitě na Matičním českém reálném gymnáziu v Ostravě vystudovala Přírodovědeckou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě, kterou jako promovaný pedagog ukončila v roce 1955. O dva roky později se provdala za ing. arch. Zdeňka Kosteckého, s nímž vychovali dvě děti – Martina a Zdeňku. Po celou dobu trvání komunistického režimu si manželé Kostečtí udrželi čistý štít a nevstoupili do strany. K Jarmiliným láskám vedle rodiny patřil také zpěv. Jako členka souboru Lúčnice se během 50. let podívala do Moskvy. Po manželově smrti v roce 1986 se podle vzoru své matky již nikdy neprovdala. V 90. letech, když došlo k znovuobnovení sokolské organizace, navázala na svoje dřívější aktivity a podílela se na výchově následovníků. Jarmila Kostecká žila v roce 2022 v Tiché na Valašsku u svojí dcery Zdeňky.