Josef Klíma

* 1939  

Celé nahrávky jsou k dispozici pouze pro přihlášené uživatele.

Na lidech bylo vidět, jak jsou nešťastní

Josef Klíma *1939
Josef Klíma *1939
zdroj: archiv pamětníka

Josef Klíma se narodil 14. března 1939 v Olší nad Oslavou, kde jejich rodina vlastnila hostinec. Po válce vstoupil jeho otec do KSČ, odkud v roce 1948 vystoupil, což se nepříznivě podepsalo na kádrovém posudku jeho syna. Možnost studia byla pro něho omezená a nakonec se učil řezníkem v Třešti. Po dokončení složil přijímací zkoušky na Střední průmyslovou školu v Praze, obor technologie masa. V lednu 1960 nastoupil jako mistr škvařírny a tavírny ve státním podniku v masozávodech v Hodicích. Po sedmi letech pak přijal nabídku a vyučoval na třešťském učilišti technologii masa a další odborné předměty. Pro svůj odpor ke komunistickému režimu byl pozván StB v roce 1967 k výslechu, úřady proti němu zahájily trestní řízení, to ale bylo zastaveno. V roce 1971 byl pro svůj nesouhlas s vpádem vojsk Varšavské smlouvy odvolán z pedagogické funkce. Po odmítnutí bývalého zaměstnavatele v Hodicích našel práci ve spotřebitelském družstvu ve Velkém Meziříčí. Od roku 1980 vykonával pozici vedoucího odboru obchodu, ale z nařízení nomenklatury byl jeho další profesní postup zastaven. V roce 1990 z podniku odešel a začal pracovat na čerpací stanici, kde setrval až do své penze, během které pracoval jako hlídač ve firmě Alpa. V době natáčení žil v Olší nad Oslavou (2020).