Ivana Kettnerová

* 1951

 • „Tatínek tím kriminálem dostal tak zabrat, že když se blížil rok 1989, tak mu jeho zdraví už žádnou další aktivitu nedovolovalo. Vím, že v roce 1989, jak objížděli studenti města po České republice, [tak] tam moji rodiče měli nějaké studenty z Prahy, kterým mohli povyprávět ten svůj příběh. My všichni jsme rok 1989 vítali s nadšením. Já jsem po střední škole šla do Prahy, kde jsem se provdala, takže jsem ten rok 1989, tu sametovou revoluci, měla z první ruky. Chodili jsme na Václavské náměstí a brala jsem tam i své děti, které měly jedenáct a třináct let, aby tu atmosféru zažily. To byla nezapomenutelná doba. A jsem ráda, že se jí tatínek dožil. Byl povýšen na plukovníka ve výslužbě a byl plně rehabilitován. Tak jsem ráda, že alespoň tohle tatínek zažil, protože po roce 1997 zemřel.“

 • „Tatínek byl ve věznici v Plzni na Borech od 12. června 1949 až do května 1950. Pracoval tam. A to vypadalo tak, že tam celé dny drali peří. Tatínek říkal, že když nesplnili normu, byla jim krácena strava. Také byl umístěn na samotku. To ale nebyla samotka pro jednoho člověka, bylo jich tam osm. Na zemi měli čtyři slamníky a spali na nich po dvou. A zřejmě takhle došlo k tomu, že tatínek onemocněl tuberkulózou, takže byl od toho května 1950 vážně nemocen. Byl přeložen do nemocnice v Plzni na Borech, kde mělo plicní oddělení pro vězně vymezeno nejvyšší patro. A v téhle těžké době se ukázalo, že jsou také lidé hodní a stateční. Když byl můj tatínek doprovázen bachařem na ambulanci k vyšetření, poznala ho jedna pacientka z Kralovic, která se dobře znala s naší rodinou, a upozornila ji na to, že tatínek je v borské nemocnici. A pan doktor Kubík z toho plicního oddělení dokázal to, že se moje maminka mohla s tatínkem několikrát v jeho ordinaci setkat. Maminka tam přicházela jako pacientka jedním vchodem a tatínka přiváděl k ambulanci bachař, který musel zůstat před ordinací. Pan doktor Kubík tak umožnil mým rodičům se několikrát setkat. Musel to být strašně statečný člověk, protože kdyby se to prozradilo, tak by mu jistě hrozilo vězení. No a tak se stalo, že já jsem se narodila 14. června 1951, takže vlastně dva roky po tatínkově zatčení.“

 • „Pro maminku, pro všechny to byl velký šok, protože se tatínek ničeho nedopustil. Nevědělo se, proč [ho zatkli]. Byl odvezen do vyšetřovací vazby do Prahy na Pankrác, kde strávil tři měsíce, a tam se teprve dozvěděl, že byl součástí nějaké protistátní skupiny, ve které byl i ten [řídící učitel z Kralovic] Antonín Vinš, [se kterým se všeho všudy jednou sešel a jenž mu nabízel, že pokud dojde ke změně poměrů, dostane ho zpátky k letectvu]. Jinak ale nikoho dalšího z té skupiny, se kterou byl souzen, neznal. Byl odsouzen k patnácti letům těžkého žaláře a pak byl přesunut do Plzně do borské věznice.“

 • Celé nahrávky
 • 1

  Plzeň, 18.08.2021

  (audio)
  délka: 01:09:55
  nahrávka pořízena v rámci projektu Příběhy regionu - Plzeňský kraj
Celé nahrávky jsou k dispozici pouze pro přihlášené uživatele.

S nespravedlností se tatínek vyrovnal díky své víře

Ivana Kettnerová jako malé děvče, 1945
Ivana Kettnerová jako malé děvče, 1945
zdroj: Archiv pamětnice

Ivana Kettnerová přišla na svět 14. června 1951 v Pardubicích jako dcera politického vězně. Tatínek Václav Vondrovic vystudoval v červnu 1948 Leteckou vojenskou akademii v Hradci Králové, ale po únoru 1948 byl z armády propuštěn. Dne 10. března 1949 byl kvůli smyšlenému zapojení do protistátní skupiny zatčen a v Praze na Pankráci odsouzen k 15 letům těžkého žaláře. Od 12. června 1949 byl vězněn ve věznici Bory, kde onemocněl tuberkulózou, a tak ho přeložili do nemocnice na Borech. Poté prošel věznicemi ve Valdicích a v Ročově u Loun, kde poprvé spatřil svou dvouletou dceru. Většinu věznění strávil na Mírově, od srpna 1953 až do 10. května 1960, kdy byla vyhlášena velká amnestie. Po příchodu z vězení prodával v obchodě, poté pracoval jako skladník v ČSAD, pak tamtéž jako dispečer osobní a nákladní dopravy. Po listopadu 1989 byl povýšen na plukovníka ve výslužbě a plně rehabilitován. Zemřel v roce 1997. Jeho dcera Ivana vystudovala Střední ekonomickou školu v Rakovníku a poté pracovala v různých společnostech jako účetní. Dne 8. srpna 1975 se v Praze provdala a vychovala tři děti. Účastnila se demonstrací v listopadu 1989. Po odchodu do důchodu se z Prahy vrátila do Kralovic.