PhDr. Tomáš Hrbek

* 1943

 • „To se táhlo skutečně dlouho. Nakonec dal dohromady papíry, že jeho matka skutečně nebyla židovského původu. Za tím účelem mu nezbylo nic jiného než falšovat doklady. Dělal to takovým způsobem, že je na první pohled viditelné, že jde o falzifikát. Tady má třeba doklad z farního úřadu z Kostelce na Hané. Vidíte, že razítko je děláno dětskou tiskárničkou... A to kulaté razítko, to mi kdysi vykládal, že to vyráběl tak, že víčko od inkoustu namočil do barvy, to obtisknul a do toho zase tiskárničkou udělal tady toto.“

 • „Když došlo k nejhoršímu, tak gestapo z Prahy vyslalo někoho sem do Olomouce, aby vyšetřil, jak to s tím Bittmanem je a že musí ty Židovky, co stále unikaly, dostat do Prahy. Matka si šla lehnout k Bittmanovi a oni přišli do nemocnice. Moje sestra, které bylo tehdy deset let, zrovna byla u matky na návštěvě. Když gestapo přišlo do toho pokoje, tak se schovala za postel. Přišel s nimi Bittman a říká: ‚Toto je paní Hrbková. To je moje pacientka, já ji nepustím. Jestliže si ji chcete vzít, tak já tady končím.‘ A oni odešli. Takže ten Bittman, to je osobnost skutečně mimořádná.“

 • „Tady tento leták je vlastně polemika, jmenuje se Das deutsche Theater und die Reinheit des Blutes, čili Německé divadlo a čistota krve, podtitul Čas velké zkoušky charakteru: Die Zeit der großen Charakterprobe. V osmatřicátém roce německá část divadla uvedla hru, ke které intendant divadla nebo někdo jiný napsal vyloženě rasistický proslov. Otec jako manžel Židovky a jako demokrat proti tomu napsal tento leták, který šířil. To se o něm vědělo, a proto byl jeden z prvních zatčených po březnu 1938.“

 • Celé nahrávky
 • 1

  Židovská obec Olomouc, Komenského 7, 11.02.2016

  (audio)
  délka: 01:50:29
Celé nahrávky jsou k dispozici pouze pro přihlášené uživatele.

Existují případy, kdy lidé odmítli jít do koncentráku

Tomáš Hrbek
Tomáš Hrbek
zdroj: Pamět národa - Archiv

Tomáš Hrbek se narodil 15. srpna 1943 v Olomouci. Má židovské kořeny z matčiny strany a zčásti i ze strany otce. Mnoho jeho příbuzných bylo transportováno do koncentračních táborů. Jeho otec, advokát Leo Hrbek, vyvinul značné úsilí, aby jeho manželka nemusela do transportu nastoupit. Rodině také pomohl olomoucký gynekolog Otokar Bittman, který ji schovával v nemocnici. Tomáš Hrbek studoval anglistiku a bohemistiku na Filozofické fakultě Univerzity Palackého a poté učil až do roku 1990 na Střední ekonomické škole v Olomouci. V roce 1990 se vrátil na filozofickou fakultu, když začal vyučovat na katedře uměnovědy. Do roku 2009 na Univerzitě Palackého působil také jako kancléř. Dnes zastává několik čestných funkcí: je místopředsedou Židovské obce Olomouc, místopředsedou Nadačního fondu obětem holocaustu a také členem Rady Federace židovských obcí. Celý život žije v Olomouci.