Libuše Fialová

* 1930

 • "Vytrpěli jsme to a dočkali jsme se, že bratr Jan zabouchal na okno před Štědrým dnem. V zimě, vlasatý. Z Leštiny hodinu cesty pěšky, přiklusal a zabouchal a my jsme vykřikli: 'Jenda! Jenda!' To bylo radosti!"

 • "Pátera Toufara myslím do měsíce umučili a to Jendu vysvobodilo od všeho vyšetřování. Tím přestali Jendu vyšetřovat, už si ho nevšímali a převezli ho do jiné věznice, pak v noci zase do jiné věznice. Hledali jsme ho po Praze. Jednou jsem tam byla s bratrem já, podruhé zas Míla s maminkou a prostě Jenda nikde nebyl. Vůbec jsme nevěděli, jestli žije, nebo nežije."

 • "Chodili jsme každou neděli do kostela. Pan farář kázal a zrovna udělal pohyb rukou na svatostánek a řekl takovou větu, nevím ji teď přesně: 'Mezi námi je ten, kterého my teď nevidíme, ale Pán Bůh je s námi.' Měl vždycky taková krásná kázání. Podívala jsem se tam, ale asi později, protože někdo říkal, že to viděli vícekrát. Já jsem to viděla jen dvakrát a myslela jsem si, že mám mžitky před očima, tak jsem ani doma nic neříkala, protože když jsem se chtěla podívat pořádně, křížek už stál. Nevěnovala jsem tomu pozornost. Potom v týdnu se začalo vypravovat po vsi: 'V Číhošti se hýbal křížek a viděl to tenhle a tenhle.' Řekla jsem, že jsem to taky viděla, ale myslela jsem si, že se mi něco jen tak zdá. Pamatuji si to moc dobře. Mihnutí jsem viděla dvakrát nebo třikrát, více určitě ne, a když jsem se chtěla podívat lépe, křížek stál. Že zůstal trochu nakřivo, to už jsem se dál nedívala a zůstalo to takhle, že až v týdnu jsem se přiznala, teprve doma řekla, že se křížek hýbal. Někteří přišli, a když to viděli čtyřikrát, tak to doma nahlásili a někoho i maminka strašila: 'Nikde to ani neříkej, kdoví, co se ti zdálo.' Já jsem to ale potvrdila až v týdnu."

 • Celé nahrávky
 • 1

  Jihlava, 08.04.2022

  (audio)
  délka: 01:38:16
Celé nahrávky jsou k dispozici pouze pro přihlášené uživatele.

Rok jsme po bratrovi pátrali, aniž bychom věděli, jestli ještě žije

Libuše Fialová, cca 20 let
Libuše Fialová, cca 20 let
zdroj: archiv pamětníka

Libuše Fialová, rozená Zmrhalová, se narodila 12. září 1930 v obci Kynice na Českomoravské vrchovině. Vyrůstala v katolické rodině, která hospodařila téměř na 20 hektarech půdy, a tak od útlého věku byla zapojena do domácích prací. V sousední Číhošti vychodila obecnou školu a od 14 let pracovala v hospodářství svých rodičů. Pamětnice se 11. prosince 1949 účastnila nedělní mše svaté v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Číhošti, při které došlo k záhadnému naklánění oltářního křížku. Nejstarší bratr Jan studoval od roku 1947 na teologickém semináři v Hradci Králové a po příchodu pátera Josefa Toufara do Číhoště spolu udržovali korespondenční spojení. Několik dnů po únosu faráře Josefa Toufara byl v kněžském semináři zatčen Státní bezpečností. O jeho věznění neměla rodina žádné zprávy. Bez ustanoveného soudu byl bezmála jeden rok držen ve Valdicích a Ruzyni a domů se vrátil před Štědrým dnem roku 1951. Stal se důležitým svědkem brutálního trýznění faráře Josefa Toufara. Po propuštění na svobodu se ke studiu bohoslovectví již nevrátil. V té samé době rodina navíc zakusila perzekuce spojené s kolektivizací zemědělství. Pamětnice se roku 1952 provdala, o dva roky později se s manželem přestěhovali nejprve do Křivsoudova, posléze do Jiřic a naposledy do Humpolce. Až do své penze pracovala v textilce Sukno. V září 2020 oslavila 90. narozeniny a v době natáčení žila v Humpolci (duben 2022).