Daniela Draská

* 1934  

Celé nahrávky jsou k dispozici pouze pro přihlášené uživatele.

Spousta rodin odcházela do protektorátu

silueta2.jpg (historic)
Daniela Draská
zdroj: Ilustrační

Daniela Draská, rozená Kotvová, se narodila 19. srpna 1934 v Nýřanech. Její otec pracoval jako důlní tesař a matka se starala o domácí hospodářství. Nýřany se v důsledku mnichovského diktátu v roce 1938 staly součástí sudetského záboru, přičemž hranice mezi říšským územím a zbytkem Československa, respektive protektorátem byla vytyčena v těsném sousedství města. Pamětnice zažila příjezd německých okupačních jednotek, vzpomíná na každodenní život v Nýřanech pod vládou nacistů i na osvobození americkou armádou. Od sedmi let navštěvovala německou školu. Po skončení války začala navštěvovat českou školu a později studovala gymnázium. V roce 1953 její rodinu postihly následky měnové reformy. Od roku 1959 vyučovala v Nýřanech.