Marie Čondlová

* 1928  

 • „To ještě byla nálada, ohromná, když jsme stáli před branou, Vítězná brána nebo jak se tomu říkalo. Promlouvala k nám náčelnice Provazníková, my jsme byli seřazeni před vystoupením, jako by se s námi loučila. Potom odjela z republiky. To byla úžasná atmosféra, už jenom ten pochod Prahou. To už měli komunisté zabráno. Byla tam garnitura prezidenta Gottwalda, my jsme pochodovali a všichni jsme dali hlavu na stranu, místo abychom ho vítali a mávali. Za ním byl bývalý prezident Beneš, který odstoupil, a to jsme volali: ‚Ať žije Beneš!‘ To byl úplně hukot...“

 • „Přišel můj spolužák z mistrovské školy pro truhláře, otevřel vrata do průjezdu, divil se, co tam dělám. Přišli tři a řekli, že jdou znárodnit firmu Reindl, kde se otec nachází. Tatínek sešel dolů, svolali jsme dělníky a bylo jim řečeno: ‚Soudruzi, teď to bude všechno vaše, tenhle pán do toho nemá co mluvit.‘ Přiznávalo se, kde jsou zásoby, co kde je na půdě, co všechno zapomněl otec přihlásit. Trvalo to pár hodin, odešli jsme, předali klíče a tím to skončilo. Pak jsme ještě měli dělnický závodní výbor, radili se, co s mistrem, co s otcem. Co by se se šéfem dalo udělat a řekli: ‚No co, pověsíme ho.‘ Dělníci říkali: ‚Jak si to představujete, my jsme byli rádi, že jsme tu mohli pracovat, a vy ho chcete pověsit?‘“

 • „V té době byli ve Volyni osvoboditelé Američané. A ti obsadili naši moderní školu, takže jsme museli bydlet různě po privátech. Já tehdy bydlela v privátu a nebydlela jsem s chlapci v internátu. Pamatuji se, jak kluci litovali, protože Američané svlékli svoje uniformy, naházeli je na kopec, zapálili a oblékli se do nových uniforem a projížděli se. Takto Američané osvobodili Volyň u Strakonic. To byl první rok osvobození.“

 • Celé nahrávky
 • 1

  v bytě pamětnice, 12.03.2016

  (audio)
  délka: 01:10:08
  nahrávka pořízena v rámci projektu Příběhy našich sousedů
Celé nahrávky jsou k dispozici pouze pro přihlášené uživatele.

Žít ve cti, slušnosti, pokoře a mít čisté svědomí

09 - Marie Čondlová roz. Reindlová - rok 1948
09 - Marie Čondlová roz. Reindlová - rok 1948
zdroj: archiv pamětníka

Marie Čondlová, za svobodna Reindlová, se narodila 10. dubna 1928 v jihočeském Lišově do rodiny truhlářského mistra Františka Reindla, zakladatele moderní továrny na výrobu nábytku a starosty města. V Lišově navštěvovala obecnou a měšťanskou školu. Za německé okupace zažila několik domovních prohlídek kvůli udáním podaným na jejího otce. V květnu 1945 osvobodila Lišov Rudá armáda. Do Volyně, kde pamětnice studovala, přijeli první Američané. V letech 1947-1949 byla na Mistrovské škole pro truhláře v Českých Budějovicích. Účastnila se posledního všesokolského sletu v Praze v roce 1948. Po Únoru otcovu firmu znárodnili. Pracovala tedy jako dělnice v nově vzniklém podniku Jitona. V roce 1950 se Marie Čondlová provdala a do roku 1953 byla na mateřské dovolené a v domácnosti. Od roku 1953 pracovala v Jihočeských dřevařských závodech v Českých Budějovicích a dále v lišovském nábytkovém družstvu. V roce 1967 se odstěhovala s manželem do Prahy, kde pracovala v Středočeských dřevařských závodech jako skladnice. V současné době (rok 2016) žije ve svém bytě na Praze 4.