Matti Cohen

* 1924

 • „Odjeli jsme do Palestiny z Prahy 7. března 1939, týden před Hitlerem. Byli jsme velká skupina, nějakých padesát lidí, rodiny. Jeli jsme nejdřív vlakem do Maďarska, potom přes Jugoslávii do Terstu, tam jsme se nalodili na loď do Haify. Musím říci, že to byla emigrace de luxe, ta loď byla velká a elegantní.“

 • „Technion byl zavřený, studenti byli mobilizovaní do Hagany. První úkol byl hlídat a strážit hranici mezi židovskou a arabskou čtvrtí Haify, na hranici Hadar. V noci jsme tam stáli a hlídali. Později, dnes je to jiné, ale mezi Haifou a Zichron le-Ja´akov byly arabské vesnice a oni stříleli na židovské cestující v autobusech. Tak jsme byli mobilizovaní a jezdili jsme v autobusech mezi Haifou a Zichron tam a zpátky. Dva studenti jeli s autobusem, jeden vepředu, jeden nahoře, a jeli jsme tam a zpět.“ – „Vy jste ty autobusy hlídali.“ – „Ano.“

 • „To bylo už v Ústí. Byl jsem v organizaci Tchelet Lavan asi od jedenácti nebo dvanácti let. Měli jsme schůzky každý týden. Také jsem cvičil v Makabi.“ – „Kde jste se scházeli?“ – „V Ústí nad Labem vedle synagogy byl ještě jeden dům, tam byl takový pokoj, kde jsme se scházeli.“

 • Celé nahrávky
 • 1

  Ramat Gan, Izrael, 12.03.2017

  (audio)
  délka: 01:24:27
  nahrávka pořízena v rámci projektu Příběhy 20. století
Celé nahrávky jsou k dispozici pouze pro přihlášené uživatele.

Odjeli jsme týden před Hitlerem

Matti Cohen se narodil 27. prosince 1924 v Ústí nad Labem v židovské rodině jako Mathias (Matitjahu) Kohn. Jeho otec Kamil Kohn byl chemik a patřil mezi významné sionistické aktivisty, matka Zdeňka, rozená Ascherová, pracovala jako dětská lékařka. Matti byl od mládí členem sionistických spolků Tchelet Lavan a Makabi. Na podzim 1938 se Kohnovi přestěhovali do Prahy, kde se otci podařilo zajistit vystěhovalecké certifikáty. V březnu 1939 odjela celá rodina do Palestiny. Pamětník studoval na průmyslové škole a po složení maturity a dalších zkoušek pokračoval na Technionu v Haifě. Jako člen vojenské organizace Hagana se účastnil války o nezávislost Státu Izrael. Studium dokončil v roce 1953 a pracoval v technických profesích. V roce 1953 se oženil a s manželkou vychovali dvě děti. Matti Cohen žije v Ramat Gan.