Jitka Bůžková

* 1928

Celé nahrávky jsou k dispozici pouze pro přihlášené uživatele.

Lidi nám pomáhali, ale až po roce 1968

Jitka Bůžková
Jitka Bůžková
zdroj: archiv Jitky Bůžkové

Jitka Bůžková se narodila 2. ledna 1928 v Beranově Mlýně nedaleko Českého Krumlova. Vystudovala gymnázium v Českých Budějovicích a vychodila zahradnickou školu v Praze, poté se provdala za Stanislava Bůžka, tzv. kulaka z nedalekého Chlumečku. V letech 1949-1955 byli manželé vystavováni neustálému tlaku na vyvlastnění jejich majetku komunistickým režimem. S. Bůžek byl vězněn a byl donucen sloužit u Pomocných technických praporů, čímž byl odloučen od rodiny. Jitka tak zůstala na statek sama jen s jeho matkou. V roce 1955 jim byl statek i veškerý majetek zabaven. Jitka s manželem a dvěma syny dostala příkaz k přesídlení do Týna nad Vltavou, kde byli nasazeni na nucené práce na státním statku. Žili tam 40 let. Po roce 1989 jim byl statek na základě restituce vrácen. Dnes v rodové sedlácké tradici pokračuje vnuk pamětnice.