Články (3)
stránka 1 / 1
Tweet Vratislava Dostála
/ /

Devadesátá vs. padesátá?

„Teď je tu reflexe devadesátých let, hurá, konečně můžeme zapomenout na léta padesátá,“ zní hlas na sociálních sítích. Tweet novináře Vratislava Dostála inspiroval archiváře a dokumentaristu Františka Štamberu k následující reakci.