Otakar Volejník

* 1927

 • „Další tábor o rok později se konal v sedmdesátém roce, ten jsem také vedl, ten jsme měli v Toulovcových skalách. A to jsem už dostal přípis z okresu, že nesmíme používat žádné skautské symboly. Takže jsem musel podepsat takový dopis (stejně jsme si to vedli zase po skautsku jako dál), jinak by nám bývali nepovolili – kdybychom to nepodepsali – nepovolili tábor.“

 • „Jednou jsme si na odpočívadle připravovali snídani a přijelo auto s francouzskou poznávací značkou a něco nám začali vyprávět. My jsme nevěděli, o co jde. A tak nám do písku malovali tanky. A když jsme potom přijeli do kempu, tak jsme zjistili, že Sověti jsou u nás, že nás okupují. V tom kempu jsme hned dostali – že jsme tam byli s malými dětmi, tak nám bylo nabídnuto, že můžeme jít bydlet do hotelu. My jsme to odmítli, protože už jsme měli postavený stan. A tak jsme tam dostali stravu gratis, dostali jsme poukázky na benzin, dostali jsme vyměněný dináry…“

 • „Přišlo k tomu, že jsme museli přijít k prověrkám, kde na mě byl činěn tlak, abych vstoupil do pionýrské organizace a dělal vedoucího. Když jsem ho mohl dělat ve skautech, tak proč bych ho prý nemohl dělat v Pionýru... Já jsem to odmítl a odmítl jsem také vstup sovětských vojsk. To mi asi zapříčinilo, že jsem byl přeřazen na nižší funkci, o dvě platové třídy níž, a bylo mi zakázáno učit na učňovské škole. Po tom přeřazení jsem musel opustit zaměstnání a najít si zaměstnání nové.“

 • „Protože jsme měli už takovej oddíl starších skautů, bylo nám tenkrát 18 let, v Technolenu jsme si koupili zelenou látku, náš otec ve svým závodě krejčovským nám ušil stejnokroje a už jsme v červnu jeli na Ležáky, kde jsme pomáhali při organizaci a při té výstavbě tam toho areálu. Tam jsme bydleli v té vesničce vedle a tam jsme docházeli. V noci jsme tam drželi službu, dostali jsme pušky s municí ostrou a hlídka naše byla kontrolovaná v noci a dostali jsme pochvalu – je to na tablu ve skautským domově.“

 • „Když já jsem skautoval, tak denně aspoň jeden dobrej skutek, to byl předpoklad. Mít takovej moudrej život, slušně se chovat. To, myslím, bylo tenkrát takový víc přitahující. Dneska ty děti už asi nejsou k tomu tak dělaný. Já jsem skautoval před válkou v těch pohnutejch dobách, která se taky dovedla na nás podepsat: Taková ta láska k domovu, k vlasti, což dneska se tak nějak moc nevede. Byli jsme vychovávaný taky trošku pro tu brannou povinnost, taková disciplína byla.“

 • „Tak předem dobrý kamarády – a nový kamarády, který jsem poznal ve skautingu. Potom si myslím, že přeci mě vychoval trošku k takovýmu samostatnýmu myšlení a vůbec – což jsem si ověřil třeba na vojně – že jsme přece jen nebyli takoví leví jako někteří, kteří tam přišli jen tak... Byli jsme už více samostatný. Dovedli jsme žít v kolektivu. Myslím si, že ta průprava pro ten život v tom skautingu byla dobrá.“

 • „Před radnicí stály dvě nákladní auta, který bylo potřeba uklidit. Tak jsme tam jeli, jenže mezitím se už ty vojáci němečtí zformovali a už zase táhla tady celá řada těch vozů a vojáků. A jak tak jedeme nahoru k té radnici – protože všude byly záseky v těchhletěch silnicích, tam se nemohlo nikde jet, jenom hlavní silnice byla otevřená – tak jsme viděli, jak lidi takhle od těch baráků se kliděj do chodbiček. Tak jsme se ohlídli, a za námi Němci, panečku, se samopalem to ‚hasili‘. Mezi radnicí a jak je hudební škola, tam byl zásek. Tam jsme dojeli tím autem, z toho jsme vyskákali ještě s tím jedním kolegou a ten třetí, kterej řídil, ten se zdržel. Ten chtěl vytrhnout klíček ze zapalování, ovšem to už Němci nás doběhli, takže dostal pár po puse, sebrali mu klíčky a my jsme se zastavili až tady za těma zátarasama a byli jsme rádi. Měli jsme celkem ‚stažíno‘, protože jsme nevěděli, co se mohlo všechno stát. K večeru už pak přijely ruský tanky a už to bylo všechno v pořádku.“

 • „Vzal mně spoustu času. Vzal mně spoustu času, ale toho prakticky nelituju, protože se to obrátilo zase na druhý straně: Něco jsme těm děckám dali! Takže prakticky mi nic nevzal, když se to tak vezme.“

 • Celé nahrávky
 • 1

  Hlinsko, 08.09.2009

  (audio)
  délka: 55:11
  nahrávka pořízena v rámci projektu Skautské století
 • 2

  Hradec Králové, 13.09.2019

  (audio)
  délka: 01:38:36
  nahrávka pořízena v rámci projektu Příběhy regionu - Královehradecký kraj
Celé nahrávky jsou k dispozici pouze pro přihlášené uživatele.

Času, který jsem dal dětem, nelituji

Otakar Volejník, 1947
Otakar Volejník, 1947
zdroj: archiv pamětníka

Otakar Volejník se narodil 6. března 1927 v Hlinsku. Otec František byl krejčí, maminka Marie mu vypomáhala. Rodina se čtyřmi syny žila v Hlinsku. František Volejník se z drobného krejčího vypracoval až k šicí dílně a obchodu s konfekcí a deseti zaměstnanci. Otakar byl činný v Sokole a od roku 1937 i v Junáku-Skautu. V době mobilizace v roce 1938, než byla organizace nacisty zakázána, se skauti zapojili do civilní obrany. V roce 1943 nastoupil na Střední průmyslovou školu textilní v Ústí nad Orlicí. V roce 1949 nastoupil Otakar na vojnu a v témže roce sebrali komunisté Františku Volejníkovi jeho živnost. V roce 1951 se Otakar oženil s Evou Maděrovou a v roce 1953 a 1957 se jim narodily děti. Pracoval v národním podniku Plyšan Hlinsko, odkud byl v roce 1972 vyhozen, protože při prověrkách nesouhlasil se sovětskou invazí v srpnu 1968. V nejtěžším životním období mu byla oporou manželka. Skautské organizaci a výchově mládeže v duchu skautských ideálů zasvětil celý svůj život. Zapojil se do obnovy činnosti v roce 1968 a pak i po roce 1989, kdy se stal vedoucím střediska v Hlinsku. Skaut ho připravil na život. Být upřímný a spolupracovat, to je životní motto pamětníka.