Vlasta Vasková

* 1954

 • „Když probíhala intervence, byli jsme na letním táboře poměrně daleko od domova. Dozvěděli jsme se od vedoucích – byl to tábor ROH – že se v naší republice něco děje. Viděli jsme, že kuchařky pláčou, vedoucí plakali. Snažili se nám vysvětlit, že se něco děje, ale nechtěli nám říct přesně co. Pro mě a jednu další dívku rodiče poslali auto a tatínek té dívky nás odvezl domů. Hned blízko tábora jsme viděli rudoarmějce, který hlídal, pak jsme potkali tanky, v Rokycanech také. Na mě to působilo hrozně stresujícím způsobem. Nemohla jsem uvěřit tomu, že by to mohli být zlí lidé, když jsou ze Sovětského svazu.“

 • „Došlo k zákazu. Bylo fajn, že my vedoucí jsme byli parta. Všem se vysvětlilo, že už není možné pod Skautem pracovat a že jsou dvě možnosti. Buď teda všechno rozpustit a každý, aby si našel činnost, jakou chce sám, nebo že všichni můžou přejít pod Pionýra a pokračovat v práci v oddílech, ale jako pionýři. Ti naši vedoucí stáli o to, aby se to nerozpustilo. V Hrádku ta činnost byla opravdu dobrá a časem se nabalilo víc dětí. Dělalo se celoročně, dělaly se krásné tábory. Vím, že jsem v té době byla mladší, takže člověk všechno vnímá jinak, ale opravdu si myslím, že se začalo dělat dobře a udrželo se to. Byla i schůzka s rodiči a probíralo se, jak to vidí. Došlo se k tomu i se zástupci obce, že je zájem na tom, aby se to nerozpadlo, aby se s dětmi dělalo dál.“

 • „Říkáte třeba partyzánský samopal. To byl turisticko-branný závod. Závod jako takový tak špatný nebyl, naopak. V Hrádku se dělaly velké krajské závody, kde se sjelo třeba 90 dětí, možná i víc. Tady jde o obsah. Vždycky to bylo něčím vypsáno, vy jste si z toho něco vybral.“

 • Celé nahrávky
 • 1

  Praha, 04.02.2017

  (audio)
  délka: 50:49
  nahrávka pořízena v rámci projektu Příběhy 20. století TV
Celé nahrávky jsou k dispozici pouze pro přihlášené uživatele.

Skaut nebo Pionýr, hlavní byla práce s dětmi

Vlasta Vasková, 2016
Vlasta Vasková, 2016
zdroj: Pamět Národa - Archiv

Vlasta Vasková, za svoboda Kebrlová, se narodila 6. prosince 1954 v Rokycanech. S rodiči žila v Hrádku u Rokycan. Maminka byla úřednice, tatínek dělník. Oba rodiče se angažovali v práci s lidmi a v mládí byli členy Skauta. V roce 1961 začala pamětnice chodit do Pionýra. Příjezd sovětských vojsk v srpnu 1968 zažila na letním táboře Revolučního odborového hnutí, otec na protest proti okupaci vystoupil z komunistické strany, matka členkou partaje nebyla. Na jaře 1969 oslovila hrádecké děti skupina dospělých, které pamětnice dobře znala, s myšlenkou na založení Skauta. Vlasta se stala členkou, ale Skaut existoval jen do zákazu v roce 1970. V úvahu tehdy připadal úplný zánik nebo sloučení s Pionýrem. Vedoucí dali kvůli pokračování práce s dětmi přednost fungování pod pionýrskou organizací. V roce 1974 Vlasta dokončila střední školu a pak byla zaměstnána jako skupinová vedoucí. Ideologickým tlakům se snažila vyhýbat. Po politických změnách v roce 1989 přestala být funkce vedoucí placená, a tak ji začala vykonávat dobrovolně a získala zaměstnání jako vedoucí školní jídelny. Pionýrská organizace funguje dodnes, v 90. letech existoval pět let zároveň i Skaut. V místním Pionýru je aktivní rovněž manžel pamětnice a jejich dvě dcery s manžely. V roce 2017 žila Vlasta Vasková stále v Hrádku u Rokycan.