Lubomír Studený

* 1927

 • „Jeden půjde vpředu a bude hlásit, jestli tam je nějaký kopání – ony tam měly být ty miny… A šel první před nama a my jsme šli vzadu. Naráz: ‚Bum, bác!‘ vybuchla mina. Ty už šli směrem tam dolů, já jsem tam čekal dál, co bude za mnou, to taky je nutný. No tak jsem čekal. Škrobák se jmenoval ten, co ho to... co jako tam zůstal pod tou minou.“

 • „To byl hotovej koncentrák, já nemůžu říct… Jídlo bylo jenom jedno, to jsme dostávali eintopf. Víte, co to je eintopf – jídlo z jednoho hrnce. A museli jsme pracovat. A co jsme pracovali? Tak jsme dělali protitankový zákopy. Ale to nebyly normální zákopy, to se kopalo do země hluboko, aby ten tank tam zajel a zapadl. A tak prostě muselo to být. Tak jsme dělali…“

 • „Já povídám, keho mně tam dají. Prej nikeho, až prej všechno přiznáte, tak vám sem někeho dáme. Tak jsem byl dva měsíce úplně sám na tej místnosti. A měl jsem přemejšlet, na co jsem ještě zapomněl. Tak jsem přemejšlel, ale řikali: ‚Ne abyste seděl – to musíte chodit!‘ Tak od okna ke dveřím, od okna ke dveřím. To je osm kroků, osm metrů to bylo. Tak to jsem tam chodil ty dva měsíce. A povídám temu veliteli, co mě vyšetřoval: ‚Já bych si potřeboval sednout nebo lehnout.‘ Oni mi svítili v noci. Povídá on, on řiká: ‚Musíte si přihlásit do knihovny.‘ Tak jak se přihlásím do knihovny, že si můžu k temu sednout.“

 • „Tam jsme chodívali krást uhlí. Tam se prošlo bránou, šli jsme na oběd, tam jsme se najedli, nabrali jsme do ešusů jídlo a nesli jsme si ho na pokoj. Takže tam jsme kradli. (smích) Kradli jsme majetek těch zemědělců vlastně, nevím, jestli to byli zemědělci, nebo vojáci. No, šlo nám o život. Tak nechat nás tam takovou zimu, jak byla jedna, špatný… Člověk na sebe navlíkl, co měl. Já jsem měl jeden kožuch německýho důstojníka na sobě. A říkám, když něco bylo v zimě, málokdo odolal, všecky noví, co tam přišli ti noví. Protože řikám, tam házeli ty mrtvý přes ten plot. Tam to skutečně nebylo dobrý a na ty Valdice hodně jich vzpomínaj ve špatným.“

 • Celé nahrávky
 • 1

  Kroměříž, 11.09.2018

  (audio)
  délka: 01:40:48
  nahrávka pořízena v rámci projektu Příběhy regionu - Střední Morava
 • 2

  Kroměříž, 29.11.2022

  (audio)
  délka: 02:14:02
  nahrávka pořízena v rámci projektu Příběhy regionu - Střední Morava
 • 3

  Kroměříž, 01.12.2022

  (audio)
  délka: 03:51:44
  nahrávka pořízena v rámci projektu Příběhy regionu - Střední Morava
 • 4

  Kroměříž, 21.12.2022

  (audio)
  délka: 01:29:38
  nahrávka pořízena v rámci projektu Příběhy regionu - Střední Morava
Celé nahrávky jsou k dispozici pouze pro přihlášené uživatele.

Skauti měli svoje zákony – slibovali věrnost vlasti, ne Sovětskému svazu jako pionýři…

Lubomír Studený, 2022
Lubomír Studený, 2022
zdroj: Post Bellum

Lubomír Studený se narodil 13. září 1927 v Olomouci, s rodiči ale v dětství žil v Čejkovicích nedaleko Hodonína. Matka Libuše i otec Miloslav zde působili jako učitelé na Masarykově škole, maminka zastávala místo náčelnice Sokola. Lubomír vyrůstal se dvěma bratry a na sklonku války se do rodiny narodila ještě nejmladší sestra Miloslava. Pamětník tíhl k duchovní službě, a proto také nastoupil v Hodoníně na gymnázium. V kvartě, již v době protektorátu, ale ze školy odešel – studium latiny a řečtiny bylo v nově zavedené němčině nad jeho síly. Uchytil se jako učeň v obchodě, ale záhy dostal předvolání do Zlína na gestapo. Jelikož ještě nedosáhl plnoletosti, nemohl nastoupit nucené práce pro říši, pro Říšskou pracovní službu se ale „hodil“. Společně s dalšími několika spolužáky se ocitl nejprve v zabraném pohraničí – u Poštorné na Břeclavsku, později ve Vídeňském Novém Městě. Pracovní náplň byla stejná – hloubili protitankové zákopy. Poslední měsíce druhé světové války strávil jako voják Rudé armády 2. ukrajinského frontu maršála Malinovského na Moravě a v Břeclavi prožil i osvobození (16. dubna 1945). Po válce vstoupil do řad Junáka a organizoval tábory na Prostřední Bečvě na Valašsku. Vedoucím zůstal i po zákazu a skauty vedl dál ilegálně. V letech 1949 až 1951 absolvoval základní vojenskou službu v Šumperku a Podbořanech u Žatce. Ve stejné době se také stal svědkem likvidace klášterní knihovny premonstrátů v Teplé. V padesátých letech působil jako vychovatel internátu střední odborné školy v Kynšperku nad Ohří. Kvůli působení v tajném řádu a ilegálním skautském oddílu i svým kontaktům na duchovní a šíření zakázané katolické literatury přišlo roku 1962 zatčení a vazba v Brně-Bohunicích. Souzen byl společně s Jiřím Pořízkou a Miroslavem Kalivodou, dalšími skauty. Tři roky z původně čtyřletého trestu strávil především ve Valdicích, část v Plzni na Borech, kde se dostal i do korekce. Propustili ho v roce 1965, ale dál se například podílel na šíření křesťanské literatury včetně tehdy nedostatkových biblí. V době druhé a třetí obnovy Junáka se podílel na obnovení skautingu, za což byl po roce 1989 vyznamenán. V padesátých letech se v Prostějově stal členem řádu sv. Václava, v době věznění ve Valdicích vstoupil do řádu dominikánů, roku 1990 pak do Vojenského a špitálního řádu svatého Lazara Jeruzalémského. Po roce 1989 působil jako krajský předseda Junáka na Olomoucku a předseda okresní organizace Konfederace politických vězňů. Stal se také čestným členem skautského Oddílu Velena Fanderlika a roku 2008 obdržel ocenění města Prostějov za celoživotní zásluhy o skauting. Roku 2014 se mu dostalo vyznamenání i ze strany ministerstva obrany – získal pamětní odznak účastníka odboje a odporu proti komunismu. Roku 2023 žil v Domově sv. Kříže v Kroměříži.