Marie Saettlerová

* 1933

 • „Ale akorát jsme se bály [se sestrou u cizích lidí na venkově], oni měli krávu a my jsme utíkaly, když ta kráva búúú, tak jsme myslely, že už houkají zase, tak jsme utíkaly do sklepa. A oni pak říkali, co tam děláte? Říkám, už houkali zase. Ne, my máme krávu, ta houká.“

 • „A víte, co my jsme museli dělat? Jak bylo něco ve škole a my jsme stáli venku, oni něco vyprávěli a chraň pánbůh, když jsme nedali ruku před nás. A já jsem dostala facku. Já jsem tam nedala ruku a už jsem ji měla.“

 • Celé nahrávky
 • 1

  Sokolov, 23.03.2018

  (audio)
  délka: 01:47:31
  nahrávka pořízena v rámci projektu Příběhy našich sousedů
Celé nahrávky jsou k dispozici pouze pro přihlášené uživatele.

Co my jsme zkusili, to si neumíte představit

Marie Saettlerová
Marie Saettlerová
zdroj: archiv pamětnice

Marie Saettlerová, za svobodna Steinerová, se narodila 31. ledna 1933 v Autun ve Francii. Maminka pocházela z Československa a starala se o domácnost, otec se narodil v Lucemburku rodičům českého původu a pracoval jako horník. V roce 1936 se rodina přestěhovala do Hombergu, jedné ze čtvrtí Duisburgu v Německu, jelikož si tam otec našel práci. Tady Marie Saettlerová nastoupila do první třídy a prožila tu válku. Vzpomíná na příjemný předválečný čas strávený s rodiči a sourozenci na březích Rýna i na strach při častém bombardování průmyslového Duisburgu. Od roku 1942 do roku 1944 byla pamětnice spolu se sestrou přesunuta z Hombergu k cizím lidem na statek u Ulmu, kde chodily do školy a zároveň pomáhaly s prací. Jediný, kdo válku nepřežil, byl bratranec Buby, který sloužil na ponorce, kterou potopili Spojenci. V roce 1946 se rodina vrátila do Československa do Lomnice. Zde začala pamětnice pracovat v přádelně, kde vydržela až do odchodu do důchodu. Roku 1955 se provdala za sudetského Němce Richarda Saettlera, s nímž se odstěhovala do vesnice Radvanov, a narodily se jim dvě děti. Zažila postupné vysidlování a boření obce. V roce 1968 jela spolu s dcerou navštívit příbuzné v Německu, manžel a starší syn jet nesměli. V současnosti žije Marie Saettlerová u dcery v Sokolově.