Marie Rychlíková

* 1928  

 • „On dělal předsedu těch sociálních demokratů a přišlo k tomu sloučení komunistů se sociální demokracií. Tatínek byl jako předseda. Já ho slyším jako dnes, ležela jsem v té sádře, polámaná, a tatínek říkal: ,Pětadvacátého června dojde k tomu sloučení. Já budu u Vávrů v hospodě předávat členy k tomu sloučení KSČ se sociální demokracií. Ale tři nás nevezmou. Mě vyhodijú, ještě jakéhosi pana Sátoru a třetího, to nevím koho. Já jich tam budu předávat, ale mezi komunistama nebudu už, protože oni sami aj rozhodli, že mě nechcú.‘ Tatínek pětadvacátého června odpoledne o půl třetí umřel. V devětačtyřiceti. Ten den, kdy večer to měl předávat, odpoledne dostal tetanus. V devětačtyřiceti letech zemřel.“ – „A co říkal pan Vítek na jeho pohřbu?“ – „Velebný pán říkal… Já jsem na tom pohřbu nebyla, ležela jsem doma v sádře. Maminka říkala, že velebný pán říkal, že to není pohřeb, že to je manifestace lidu. Tam se sjelo tolik lidí, hřbitov plný, autobusy. Tatínek byl opravdu osobnost veliká. A ten pan Vítek nad hrobem řekl, doslova maminka říkala: ,A nyní, přátelé, skloňme hlavy, pochováváme posledního sociálního demokrata.‘ Tatínek umřel ještě odpoledne jako sociální demokrat a večer už byli všeci komunisté.“

 • Celé nahrávky
 • 1

  Veselí nad Moravou, 23.03.2019

  (audio)
  délka: 01:31:59
  nahrávka pořízena v rámci projektu Příběhy 20. století TV
Celé nahrávky jsou k dispozici pouze pro přihlášené uživatele.

Člověk má pocit, že žil ve velice slušné a pořádné rodině

Poslední foto Marie Rychlíkové v sokolském kroji, 1948
Poslední foto Marie Rychlíkové v sokolském kroji, 1948
zdroj: archiv pamětnice

Marie Rychlíková se narodila 18. ledna 1928 v Uherském Ostrohu jako třetí dítě Štěpánky a Františka Pavlíkových. Její otec pracoval v Baťově továrně na boty, byl občansky a politicky aktivní a ve své obci se díky tomu těšil velké vážnosti. V Uherském Ostrohu založil místní buňku sociální demokracie. S příchodem okupace ztratil svou funkci v obecní radě, protože nacisté do ní chtěli dosadit svého člověka. Marie byla během války svědkem událostí operace Carbon, kdy byli v regionu vysazeni parašutisté v čele s Františkem Bogatajem. Po osvobození, kvůli narůstajícímu vlivu KSČ, začal mít její otec problémy. Těsně po únoru 1948 přišel kvůli své angažovanosti o práci v továrně na boty. Zemřel v den, kdy místní uherskoostrožská ČSSD měla být slavnostně sloučena s KSČ (25. června 1948). Marie se v roce 1957 provdala za Břetislava Rychlíka staršího z Veselí nad Moravou, se kterým vychovala dva syna: staršího Břetislava, později herce a dokumentaristu (* 1958), a mladšího Františka (1964–2018), který v době totality vydával brněnskou mutaci revue Střední Evropa.