Antonín Procházka

* 1932

 • „Najednou za zahradami za školou vyběhli Němci v uniformách, se samopaly, s kulometem. Bylo to v době, kdy vlasovci vyhnali SS z Ruzyně. Později jsme se dozvěděli, že tudy utíkali, protože byli přesvědčeni, že tudy nemohou lesy projít na Kladno, tam už byli v lesích partyzáni. Chtěli to tudy obejít ke Zlonicím a dostat se na západ k Američanům. Toto jsme se potom dozvěděli na úřadě od vrchního velitele SS. Do Žižic přitáhlo asi dva tisíce lidí, tisíc vojáků. Ubytovávali se u nás, ,národní hosté‘ byli ve svém živlu, okamžitě si stěžovali, že měli zakázáno chodit ven. Jejich velitel se ubytoval v našem statku, protože v něm byla obecní úřadovna. Přijel na velkém bílém koni. Od otce vím, že je vyšetřovali. Tajemník uměl dobře německy, takže mu zdůvodnil, proč Němcům doporučili, aby neopouštěli ubytovnu. V době druhé světové války žilo v obci ještě hodně vojáků, kteří bojovali i v první světové válce. Měli u spoluobčanů velkou autoritu, říkali: ,Prosím vás, neblbněte! Válka je strašná, když pak k něčemu dojde.‘ Němec byl inteligentní člověk, s kterým se dalo domluvit, a situaci zklidnil.“

 • „Pak přišla nová doba, ovlivněná vyhlášením Košického vládního programu. A všechno, co bylo dobré, smazali a pošpinili, co bylo špatné, enormně vyzvedli. Upřímně řečeno se o tom ani nechce mluvit, protože do dneška je stav takový, že venkov byl špatný a je špatný dodnes. Socializace vesnice, já jsem dělal čtyřicet let agronoma v kolchoze v Žižicích, takže ty problémy jsem vychutnal do posledního písmene, protože jinak se hospodaří někomu, kdo tam přijde a nemá žádné styky a závazky s tou vesnicí. Žižice byly tři čtyři rodinné klany: rodiny Tlustých, rodiny Procházkovic, rodina Šebkových. Byly to všechno rody, které zde žily od šestnáctého století. Byly mezi nimi vazby, které se nedají odbourat. JZD prosperovalo, protože to táhlo ,pár volů‘. Rodiny nebyly vystěhovány, zůstaly ve svých domech, protože jim bylo hanba nás vystěhovat. Soukromě jsme hospodařili až do 57. roku.“

 • Celé nahrávky
 • 1

  Vlastivědné muzeum ve Slaném, 05.04.2010

  (audio)
  délka: 35:18
  nahrávka pořízena v rámci projektu Vzpomínky pamětníků ze Slaného a Slánska
Celé nahrávky jsou k dispozici pouze pro přihlášené uživatele.

Byli jsme poslední na okrese, kteří šli do kolchozu

Antonín Procházka
Antonín Procházka
zdroj: Pamět Národa - Archiv

Antonín Procházka se narodil 5. června 1932 v Žižicích, kde jeho rod hospodařil na zemědělské usedlosti již od 16. století. Otec byl až do roku 1945 starostou obce. Do JZD vstoupila rodina jako poslední v okrese až v roce 1957. Následkem toho jim byl z osmdesáti procent zkonfiskován majetek, následoval pětiletý zákaz vykonávání řídících funkcí v družstvu a zákaz odchodu z družstva. Přesto byl pamětník po půl roce vyzván politickým tajemníkem, aby převzal funkci agronoma. Tu vykonával až do roku 1989, kdy si svůj majetek vzala rodina zpět, a hospodářství se ujal syn.