Poles, Germans and Ukrainians and their memories on forced migration

Charles University, Faculty of Social Sciences, Institute of International Studies / Schloß Trebnitz / Viadrina European University, Institut for the History of Eastern Europe / Association of regionalists "Middle Oder"

Die Thematik der erzwungene Migration ist für Poland, Deutschland, Ukraine und Tschechien besonders wichtig, da diese, wie kaum andere europäische Länder, in den Wirren des 2. Weltkriegs von Grenzverschiebungen und Zwangsemigration stark betroffen waren. Das Thema weckt jedoch in den jeweiligen Ländern unterschiedliche, oft gegensätzliche Konnotationen und Vorstellungen. Diese zu erforschen ist das Ziel des Projekts, an dem sich Schloß Trebnitz, Universität Viadrina in Frankfurt/Oder, Karlsuniversität in Prag, Gesellschaft der Regionalisten Mittere Oder und der Diözesenarchiv in Zielona Gora beteiligen.

Popis autorských práv

Příběhy pamětníků, texty, fotografie, obrázky, zvukové záznamy, audiovizuální záznamy a jakákoli jiná autorská díla vytvořená v rámci projektu „Poles, Germans and Ukrainians and their memories on forced migration“ a zveřejněná na internetových stránkách www.pametnaroda.cz (dále jen „autorská díla“), jsou výsledkem mezinárodní spolupráce organizace POST BELLUM, z.ú., se sídlemŠpanělská 1073/10, Praha 2, IČ: 26548526 (dále jen „POST BELLUM“) a organizace Univerzita Karlova, fakulta sociálních věd, INSTITUTE OF INTERNATIONAL STUDIES / SCHLOSS TREBNITZ / VIADRINA EUROPEAN UNIVERSITY, INSTITUT FOR THE HISTORY OF EASTERN EUROPE / ASSOCIATION OF REGIONALISTS "MIDDLE ODER, mohou být chráněna na základě jiného právního řádu, než právního řádu České republiky, a mohou se řídit jinou právní úpravou než zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Za účelem zjištění podmínek oprávněného užití těchto autorských děl prosím kontaktujte na e-mailu: info@postbellum.cz

11 pamětníků
stránka 1 / 2