Ioannis Nitsios

* 1929  

 • „Tam my jsme se koupali. Čistili všechno. My jsme měli vši ještě z války. Dali nám jídlo. Vojáci obsluhovali. Řekové. Mluvili normálně řecky. Taky jsme se dívali, asi tři sta lidí. My jsme se dívali na kino. Ukazovali občanskou válku, co byla v Rusku, ten Čapajev (legendární velitel v ruské občanské válce, pozn. autora), tak tam. Odpoledne jsme sedli do nákladního vlaku.“

 • Tazatel: „Ty hlavní boje byly na severu?“ - „No to bylo v celým Řecku. Ale hlavní bylo, abychom měli hranici otevřenou, abychom nosili raněný do Albánie nebo do Bulharska. Abychom měli otevřenou hranici. Někteří říkali: ,Neměli jsme dělat otevřenou hranici.‘ A kudy by šli ranění a kudy děti nebo starý lidi? Protože my jsme bojovali o hranice, aby byly otevřený. A bojovali lidi i tam dole. Byli blízko Atén. Byla armáda. V celém Řecku, v Peloponéze, Krétě, ostrovech, všude bojovali.“

 • Tazatel: „Jak se vám vlastně líbilo těch osm let života v Uzbekistánu?“ - „Dobrý, dobrý. My jsme dělali na závodě a vždycky na podzim většinou Uzbekistán má melouny takový větší, zeleninu a bavlnu. Nás poslali měsíc pomáhat na poli sbírat bavlnu. Co jsme vydělali tam, dostali jsme peníze a závod zaplatil ten měsíc, takže jsme měli dvakrát výplatu.“

 • „Sedmdesát kilometrů to trvalo, aby se vojáci dostali k hranicím. Skoro tři měsíce. My jsme měli bunkry. Dvacet tisíc vojáků tam padlo. Naši padli hlavně od děl a letadel.“

 • „Raněný. Naši. Jak je dostali vojáci, tak je zastřelili. Hned. Jak my jsme dostali raněný vojáky, my jsme je dali do Albánie, do nemocnice. Taková doba byla. Co jsme dostali normální vojáky, zůstali v Albánii. V roce dvaapadesát se vrátili zpátky do Řecka.“

 • Celé nahrávky
 • 1

  Krnov, 26.11.2009

  (audio)
  délka: 02:02:34
  nahrávka pořízena v rámci projektu Příběhy 20. století
Celé nahrávky jsou k dispozici pouze pro přihlášené uživatele.

To byla katastrofa, ta občanská válka

Ioanis Nitsios v partyzánské uniformě-Taškent 1949
Ioanis Nitsios v partyzánské uniformě-Taškent 1949
zdroj: archiv pamětníka

Ioannis Nitsios se narodil 27. ledna 1929 ve vesnici Langadia. Tato obec se nacházela v chudém kraji Makedonie v severním Řecku. Do školy chodil pouze dva roky, protože místní učitel byl zatčen a škola zavřena. Za občanské války v Řecku v letech 1946-1949 odešel do hor a přidal se k levicové Demokratické armádě Řecka. Zúčastnil se mnoha krvavých bojů a dva roky žil v horách. Po uzavření míru odjel s mnoha dalšími partyzány do Taškentu v SSSR, kam je pozvala sovětská vláda. Strávil tam pro něj velmi příjemných osm let. Rodina byla roztroušena po celé Evropě - bratr v Kyjevě, část rodiny v Řecku, otec s dalším bratrem a sestrou v Československu. V roce 1958 za nimi přijel do Starých Purkartic u Krnova. Vždy se chtěl vrátit do Řecka, ale situace mu to neumožnila. V současnosti žije v Krnově.