Jan Král

* 1944

Celé nahrávky jsou k dispozici pouze pro přihlášené uživatele.

Spolužáci se vyžívali v nadávání do kulaků

Jan Král
Jan Král
zdroj: soutěž

Jan Král se narodil 9. září 1944 v Českém Brodě do selské rodiny jako jeden ze tří potomků. V lednu 1951 byla na jejich hospodářství uvalena tzv. nucená správa a na podzim toho roku byli vystěhováni do nedalekých Rostoklat. Otec František Král byl nucen na zestátněném statku pracovat i nadále a stal se tak svědkem degradace původního rodinného majetku. Mnozí obyvatelé Rostoklat se projevovali vůči rodině nucených přistěhovalců negativně, pamětník čelil šikaně spolužáků ve škole. Jeho starší bratr nemohl kvůli zásahu místních komunistů nastoupit na střední školu, kam byl původně přijat. Jan Král se vyučil zedníkem, poté pět let večerně studoval průmyslovou stavební střední školu. Po roce 1989 získala rodina v restitučním řízení své hospodářství nazpět. Pamětník po pádu komunistického režimu podnikal ve stavebnictví. Vedle toho se věnoval i zemědělství a rodinnou tradici navázal jeho syn. V době natáčení (2014) žil Jan Král v Úvalech.