Eleonora Korandová

* 1938  

 • "Ten druhej bratr, ten mladší, byl v Klatovech ve škole, v zemědělskej. A vypadalo to, že ho snad nechaj dostudovat. Najednou mu chyběl rok, přijel domů a řek: ,Jsem ze školy vyloučen, všichni synové kulaků jsou vyloučeni ze všech zemědělských škol.’ A dostal takový příkaz, že musí jet do Osoblah u Karviné na Ostravsku na nějakej statek, tam je shromáždili tyhle studenty a docela za tvrdejch podmínek tam na tom statku pracovali. Když si stěžovali na něco, tak jim vyhrožovali zavřením."

 • "Vlastně já už jsem od první třídy věděla, že budu učit. Tatínkovy dvě sestry byly učitelky, tak jsem se v tom viděla. A taky jsem se podle toho učila, četla jsem hodně, básničky jsem měla ráda, na všech slavnostech jsem recitovala. Což potom mi vlastně ublížilo, protože když jsem vycházela, tak z těch Skal přišel na okres ve Vodňanech dopis, že mně nesmí dovolit studovat. Přišel tam z toho okresu nějakej pan Hrdina z toho odboru školství a říkal: ,Je mi to líto, vím od tvojí třídní, že jsi měla celejch devět let samý jedničky, ale nedá se nic dělat, musíš si najít učební obor nějaký.’ A protože jsem měla ráda divadlo, jenom jsem ho znala z rozhlasu, a zjistila jsem, že je tam učební obor u Prahy - Letov, tenkrát Rudý Letov, to byla letecká továrna, tak jsem řekla, že se tam půjdu učit. Budu v Praze, budu chodit do divadel. A tak jsem nějak s tím byla smířená, i když děti ještě dneska na sjezdu říkají: ,Jak si se s tím mohla tak smířit, že tě nevzali na školu?’"

 • "Je pravda, že když tam ještě byli ti Rusové a moji bratři s otcem jezdili na pole a pracovali až do večera, tak ty deputátníci, co tam ještě byli, oslavovali pořád osvobození. A jednou ti ruští vojáci, vždycky chodili bratrům odpřahat koně a tak, řekli otci: ,Ty jsi divnej kulak, tvoji lidi se veselí, tancujou a ty teprve jedeš z pole.’ Nedalo se nic dělat, musel otec, aby to šlo všechno, tak s bratrama hodně práce si museli udělat sami."

 • Celé nahrávky
 • 1

  České Budějovice, 27.05.2019

  (audio)
  délka: 01:15:42
  nahrávka pořízena v rámci projektu Příběhy regionu - Jihočeský kraj
Celé nahrávky jsou k dispozici pouze pro přihlášené uživatele.

Nevím, proč měli takový zájem i nám dětem takhle ublížit

Eleonora Korandová, rozená Holečková, se narodila 9. ledna 1938 v osadě Budičovice, náležící k obci Skály v okrese Písek. Byla nejmladší ze čtyř dětí Josefa a Anny Holečkových. Její rodiče vlastnili v osadě statek o celkové výměře 55 hektarů, který odkoupili v roce 1932 od Jana Schwarzenberga. Eleonora absolvovala pětiletou školu v Heřmani a začala dojíždět do šesté třídy základní školy v Protivíně. Krátce po únorovém puči v roce 1948 převzali komunisté moc i v obci Skály. Jejich snahou bylo vytvořit Jednotné zemědělské družstvo (JZD). Selská usedlost Holečkových byla největší ve vsi a její získání bylo pro založení JZD strategické. V roce 1950 byl statek rodičům vyvlastněn. Veškeré úspory rodiny byly rovněž zabaveny a deponovány na vázaném účtu, ze kterého již nebyly nikdy uvolněny. Rodičům byl zakázán pobyt v okrese Písek. Holečkovi se přestěhovali do Stožic u Vodňan do výminku k dědovi z otcovy strany. Oba bratři museli narukovat k Pomocným technickým praporům, kde pracovali v dolech. Eleonora dokončila základní školu ve Vodňanech s výborným prospěchem. Jejím přáním bylo dále studovat a stát se učitelkou, směla si však vybrat pouze učiliště. Zvolila učební obor v továrně Rudý Letov v Praze Letňanech. Po ukončení byla učilištěm doporučena k dalšímu studiu a rozhodla se pro Střední průmyslovou školu v Českých Budějovicích. Aby finančně ulehčila svým rodičům, nastoupila do oddělení technické kontroly národního podniku Motor v Českých Budějovicích a střední školu zakončila maturitou ve večerním studiu. V šedesátých letech přešla do tiskárny podniku Motor, kde pracovala i po její privatizaci až do odchodu do důchodu. Rodný statek v Budičovicích byl rodině navrácen v restituci na počátku devadesátých let 20. století ve velmi špatném stavu. Na opravu a znovuvybudování zemědělského podnikání neměla rodina prostředky, zároveň mladší členové rodiny neměli zemědělské vzdělání. Rodina statek odprodala, současný majitel zde provozuje vrakoviště aut, budovy dále chátrají. Eleonora Korandová dnes žije v Českých Budějovicích, věnuje se četbě a procházkám.