Anna Hůrková

* 1936

 • "Nesměla jsem tam zůstat. Jezdila jsem do Brodu do toho pivovaru. Byla jsem normálně v práci, ale už naši počítali, že tam přijede stěhovák a že je budou stěhovat. Já jsem šla do té práce a tam pro mě zavolali, tak jsem musela asi v jedenáct hodin... už jsem jela domů a už měli všechno naložené. Já jsem měla věci na sebe, všechno, co jsem měla, u sestry v Herálci. Takže jsem jela jenom v tom, co jsem měla a musela jsem odjet."

 • "To bylo... já nevím, v kterém roce, ale chodila jsem do měšťanky do Lípy. Přišla jsem domů a tam zrovna šli z půdy. Nevím už, jak se jmenoval ten četník. Z půdy jestli něco nesli. Bylo jich hodně. Četníci a ti naši... Kadlec tam byl. Ale to byli tajní a v uniformě. A vím, že - to si pamatuju jako dneska - že to nakládali na auto a maminka měla takový kyblíček modrý a tam mívala smetanu, tak to sebrali, to vidím jako dneska. Jak to tam nakládali. Všechno sebrali. Ještě měla maminka myslím homoli cukru. Všechno prostě sebrali, všechno sebrali. Vejce, no všechno. Byla jsem hloupá - když mu ten četník říká: 'Půjdete s námi,' mě nenapadlo, že ho zavřou. A už se nevrátil."

 • "A pak já jsem přišla ze školy a naši mě hnali, ať jdu na zastávku, že tatínek pojede vlakem, tak aspoň podívat. A brácha vystupoval tam, ale nesměli spolu sedět ve vlaku. Tak jenom jsem mu zamávala do vlaku a jel."

 • Celé nahrávky
 • 1

  Krhanice, 03.03.2020

  (audio)
  délka: 01:01:11
  nahrávka pořízena v rámci projektu Příběhy 20. století
Celé nahrávky jsou k dispozici pouze pro přihlášené uživatele.

Čtyři dny po mých sedmnáctých narozeninách nás vystěhovali

Anna Hůrková v Radňově
Anna Hůrková v Radňově
zdroj: Soukromý archiv Anny Hůrkové

Anna Hůrková, rozená Hojerová, se narodila 23. února 1936 v tehdy Německém Brodě (dnes Havlíčkův Brod). Vyrůstala na hospodářství svého otce Bedřicha Hojera, který byl největším zemědělcem v Radňově. Navštěvovala obecní školu v Květinově a později měšťanku v Lípě. Po roce 1948 začali místní komunisté s represemi a šikanou jejich rodiny. Její otec byl nejprve v roce 1950 souzen za nedodržení předepsané osevní plochy, ale poté zproštěn viny, protože dodávkové povinnosti splňoval. V nadcházejícím roce proběhla domovní prohlídka, při které byly objeveny pytle s obilím a další základní potraviny pro rodinu, které komunisti označili za nadměrné a Bedřich Hojer byl okresním soudem v Humpolci odsouzen ke čtyřem měsícům odnětí svobody a pokutě 10 tisíc korun. Po výkonu trestu mu byla dodávková povinnost ještě navýšena a 12. prosince 1952 byl odsouzen k osmi měsícům odnětí svobody a dalším trestům, které k rozsudku náležely. Rodina Hojerova byla 27. února 1953 vystěhována na státní statek do Dolních Požárů nedaleko Týnce nad Sázavou, kde rodina pracovala. Brzy poté se Anna Hůrková provdala. V roce 2020 bydlela v přilehlé vsi Krhanice.