Františka Hocková

* 1945  

 • „Dlouho jsem bojovala s pocitem méněcennosti, protože jsem nebyla jako ostatní. Do školy jsem chodila v hadrech, které už přede mnou někdo nosil. Nikdy jsem neměla novou věc. Nikdy. V dětském domově v Kralupech jsem neměla vůbec žádné peníze. Kdo by mi je taky dával? Ve čtrnácti letech jsem po jednom vystoupení dostala od důchodce tři koruny. Chtěla jsem si zajít k holiči, jinak mě totiž stříhaly vychovatelky. U holiče jsem se radovala, jak mi to sluší, jenže ostříhání stálo čtyři koruny – a já měla jen tři. Kadeřnice mi nakonec korunu odpustila a já byla šťastná, že se problém vyřešil.“

 • „V srpnu 1968 se začala stahovat politická mračna. Byla jsem tehdy zaměstnaná ve stavební firmě Insta v pražských Strašnicích. Jednou v noci jsem slyšela zprávy, že nás obsazují, brzy ráno jsem šla do práce a proti mně jely ruské tanky. To byl jeden z nejhorších momentů mého života. Nebyla jsem sama, šla nás spousta, měli jsme zvednutou pěst a tekly nám slzy. To, co se stalo, byla příšerná podlost. A mně nezbývalo než napsat na výbor KSČ, že vystupuji ze strany, protože nesouhlasím se vstupem vojsk Varšavské smlouvy.“

 • Celé nahrávky
 • 1

  Praha - Vršovice, 14.12.2015

  ()
  délka: 
  nahrávka pořízena v rámci projektu Příběhy našich sousedů
Celé nahrávky jsou k dispozici pouze pro přihlášené uživatele.

Na svět jsem přišla v pracovním táboře

Františka Hocková
Františka Hocková
zdroj: Pamět národa - Archiv

Františka Hocková se narodila 30. ledna 1945 v Lübecku jako dcera dvou totálně nasazených; její maminka byla Polka a tatínek Čech. Spolu s maminkou strávila druhou polovinu roku 1945 na ozdravném pobytu ve Švédsku. Na přelomu let 1945 a 1946 s ní maminka podnikla náročnou cestu do Československa. Kvůli komplikovaným rodinným poměrům strávila velkou část svého dětství v dětských domovech. Vystudovala střední zdravotnickou školu a po jejím dokončení pracovala v odlišných oborech. V době Pražského jara byla krátce členkou Komunistické strany Československa.