cs_CZ de_DE en_GB es_CU fr_FR hr_HR hu_HU hy_AM ka_GE pl_PL ro_RO ru_RU sk_SK uk_UA 

25. 2. 1948 - Komunistický převrat v ČSR

Únor 1948 patří k nejdůležitějším mezníkům našich novodobých dějin. Byl vyvrcholením procesu, jenž započal už v roce 1945 a skládal se z celého řetězce navzájem podmíněných a propojených událostí, snah KSČ o získání moci a velmocenských zásahů do Československé zahraniční politiky (odmítnutí Marshallova plánu na příkaz Moskvy). Komunistická strana se od počátku, tj. minimálně od roku 1945, snažila vytvořit podmínky, jež by ji umožnily strhnout na sebe veškerou moc ve státě. Tomu přizpůsobila i svojí vnitřní a zahraniční politiku, tzn. snaha získat agenty a spolupracovníky v jiných stranách, rozbít Národní frontu v daném složení a dosadit do ní nové složky, postupně infiltrovat a ovládnout bezpečnostní aparát (tajné služby, SNB, armádu). Komunistický ministr vnitra Nosek obsazoval postupně všechna důležitá místa v bezpečnostním aparátu členy KSČ. Podobná situace panovala i v armádě, kde tyto akce řídil Bedřich Reicin. Roku 1946 zřídilo vedení KSČ zvláštní oddělení, které verbovalo spolupracovníky v ostatních stranách a získávalo od nich informace a dávalo jim pokyny jak ovlivňovat politiku svých stran ve prospěch politiky KSČ. Úsilí komunistů nahrávaly vnitřní poměry v Československu, které v plné míře zcela neodpovídaly poměrům v zavedených demokraciích (systém pouhých čtyř stran, jiné nebyly povoleny, nejistá bezpečností situace v pohraničí po obou odsunech, divokém i „řádném“, řádění tzv. revolučních gard v pohraničí a rozsáhlé rabování zde zanechaného majetku), i sympatie velké části československé společnosti vůči levici. Svojí populistickou politikou a neustálým vyvoláváním sporů s jinými politickými stranami destabilizovala KSČ politickou situaci v Československu. Počátkem roku 1948 již byla politická situace zcela vyhrocena. Krize začala 20. 2. 1948. Na protest proti personálním změnám ministra Noska v SNB a kterými se předseda vlády K. Gottwald odmítl zabývat, podalo 13 nekomunistických členů vlády, z celkem 28, do rukou prezidenta demisi. O svém kroku prezidenta předem neinformovali ani si nezajistili podporu sociálních demokratů a nestranických ministrů L. Svobody (ve skutečnosti tento muž stál na straně komunistů) a J. Masaryka, jenž demisi odmítl. Politická krize trvala pět dní a byla vyplněna sérii dramatických událostí, na jejichž konci byl pád vlády a převzetí moci komunistickou stranou. Během té doby byl prezident E. Beneš vystaven nátlaku komunistů i představitelů a zástupců dělnického hnutí a odborů. Byli zatýkáni představitelé nekomunistických stran a nepohodlné osoby a prováděny prohlídky v sekretariátech nekomunistických stran, ozbrojovány Lidové milice a svolávány demonstrace (24. 2. 1948 proběhla generální stávka), vznikají tzv. akční výbory, které „čistí“ závody, úřady a školy od nekomunistů a jsou zastaveny první nekomunistické noviny (Svobodné slovo), nad jinými přebrala KSČ kontrolu (Lidová demokracie). Nejvyšší představitelé nekomunistických stran se v průběhu krize chovali naprosto diletantsky a nezodpovědně. Jediným viditelným odporem vůči chování komunistů byla demonstrace asi 5 000 studentů, učitelů a novinářů, kterým se i přes odpor Lidovým milicí a komunisty ovládaných bezpečnostních složek podařilo dojít až na pražský hrad, aby vyjádřili prezidentovi svoji účast a podporu. Ten je však nepřijal. Za účast v tomto pochodu byli mnozí z nich zatčeni a perzekuováni. 25. 2. 1948 přijal prezident Beneš demisi nekomunistických ministrů. Dle tehdejších zákonů nemusel Gottwald rozpustit vládu, ale mohl odstoupivší ministry nahradit jinými osobami, což také učinil. Čistky a zatýkání pokračovaly i v následujících dnech a týdnech. Cesta k nastolení totalitního komunistického režimu byla otevřena.

Navázané epochy

Před spuštěním železné opony - 1946 - 1949 (1904) Padesátá léta - 1948 - 1959 (2492)

Seznam pamětníků


Stránka firstDprevD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 b_next_10 b_last_10  ze 94 (932 záznamů)

Benjamin Abeles (1925) video clip available

narozen 23. června 1925 ve Vídni do česko-rakouské židovské rodiny 1933 stěhování rodiny do Prahy červenec 1939 – odjel tzv. Wintonovým transportem do Anglie 11. května 1943 - vstoupil do československé pozemní armády srpen 1943–1945 - sloužil u pozemních ... arrows 


František Adamec (1922 - 2011) video clip available

narozen v roce 1922 v Dědicích u Vyškova 5. července 1946 vysvěcen biskupem Stanislavem Zelou na kněze v prosinci 1948 se setkal v Sezimově Ústí s Hanou Benešovou 19. února 1949 zatčen za údajný špatný vliv na mládež odsouzen společně se skupinou orlů z ... arrows 


Zdeněk Adamec (1934 - 2017) video clip available

narozen 9. února 1934 v Praze otec měl stavební firmu za války otec u protiletecké obrany nazývané Luftschutz otec se zapojil do odboje a účastnil se Pražského povstání po roce 1948 otec přišel o stavební firmu pamětník spolužákem Jany Horákové na Drtinově ... arrows 


Anton Adámek (1930) video clip available

narodil sa 2. septembra 1930 pochádza z Veľkých Janíkoviec pri Nitre rodičia boli maloroľníci vychovávaný bol v náboženskom duchu v roku 1936 nastúpil na rímsko-katolícku ľudovú školu, ukončil ju v roku 1944 v roku 1945 pokračoval na učňovskej škole, vyučil ... arrows 


Hana Adlerová (1934)

narozena v roce 1934 v Ústí nad Labem po obsazení Sudet s rodinou utíká do vnitrozemí otec získal pro rodinu azyl v Norsku ukrývání v plicním sanatoriu na severu Norska zařazení rodiny do evakuačního transportu pomoc od norských partyzánů útěk do Švédska, ... arrows 


Zdeněk Albert (1927) video clip available

narozen 29. června 1927 v Prostějově v roce 1945 nasazen na kopání protitankových zákopů na Hranicku s kamarády v roce 1947 založili v Prostějově protikomunistickou odbojovou skupinu tiskli a roznášeli protirežimní letáky v říjnu 1952 odsouzen na 5 let ... arrows 


Juraj Alner (1937) video clip available

narodil sa 23. júla 1937 v Kladne v rodine textilného inžiniera po krátkej dobe sa s rodinou presťahoval do Ružomberka, kde jeho starý otec viedol textilnú továreň vzhľadom na kresťanskú výchovu si ako dieťa neuvedomoval svoj židovský pôvod až do roku 1944 bola ... arrows 


Doc. MUDr. Josef Andrýs (1920 - 2015)

narozen 14. října 1920 v Třebechovicích pod Orebem po maturitě nastoupil na lékařskou fakultu v Praze zúčastnil se studentských demonstrací na podzim roku 1939 za okupace totálně nasazen v továrně firmy Krupp ve východním Slezsku začátkem roku 1945 uprchl ... arrows 


Juraj Anoškin (1930) video clip available

narodil sa v roku 1930, po obidvoch rodičoch zdedil šľachtický pôvod ľudovú školu začal navštevovať v Podolínci, pokračoval v Starej Ľubovni, skončil ju v Trstenej na Orave; ďalšie štúdiá pre časté sťahovanie rodiny absolvoval v Žiline, v Martine, v Novom Meste nad ... arrows 


Danuše Augsbergerová (1931)

narozena roku 1931 v Libochovicích dětství v Žatci 1938 - po záboru Sudet stěhování ze Žatce do Libochovic válečná léta v Libochovicích 1945 - osvobození Libochovic Rudou armádou červen 1948 - účast na všesokolském sletu studium na gymnáziu, styk se ... arrows 


VSTUP DO E-BADATELNY

Login:Heslo:

Registrace do e-badatelny

Ztracené heslo?


NASTAVIT JAKO HOMEPAGE  | RSS  | KONTAKTY  |  (c) 2000 - 2018 Post Bellum