cs_CZ de_DE en_GB es_CU fr_FR hr_HR hu_HU hy_AM ka_GE pl_PL ro_RO ru_RU sk_SK uk_UA 

23. 2. 1949 - Počátek kolektivizace zemědělství

Cílem komunistů bylo ovládnout venkov a zemědělský sektor, kde neměli takovou podporu jako v jiných částech společnosti a ekonomiky, a získat tak kontrolu nad výrobou a distribucí potravin. 23. února 1949 přijalo Národní shromáždění zákon o JZD (Jednotná zemědělská družstva). Začala násilná kolektivizace, jež znamenala, až na malé výjimky, likvidaci veškerého soukromého zemědělství v Československu. Kolektivizace zemědělství byla delší proces, který lze rozdělit na několik etap, v průběhu kterých se neustále stupňoval tlak na její úspěšné dokončení. Od dubna 1949 započala masivní kampaň vyzývající zemědělce k zakládání JZD, jež se však nesetkala s takovým ohlasem, jak by si její tvůrci představovali, a tak zemědělci začali být ke vstupu do družstev nuceni různými nevybíravými metodami, včetně násilí. Zhoršení již tak vyhrocené situace nastalo po 3. červnu 1952, kdy bylo vydáno usnesení strany a vlády o dalším rozvoji JZD a vesnice se stala cílem masové kampaně, která měla přivézt lidi do družstev. Významnou překážkou v ovládnutí venkova a jeho „socializace“ byla ekonomicky soběstačná vrstva středních a bohatých sedláků, kteří měli nadmíru pevný vztah k půdě, již v mnoha případech jejich rodiny obdělávaly po několik staletí. Tito lidé si většinou vůči komunistické propagandě uchovávali určitý odstup a v očích komunistů byl každý z nich považován za potenciálního nepřítele socialismu. Dobovou propagandou byli označováni jako vesničtí boháči či kulaci a byli veřejně prohlášeni za nepřátele a škůdce nového společenského a ekonomického zřízení. „Vesničtí boháči“ byli vyháněni ze svých statků, vystěhováváni z vesnic, okresů a krajů a přesidlováni na druhý konec republiky, hlavně do pohraničí. Součástí represe bylo také posílání „kulaků“ do pracovních táborů a na mimořádná, časově neomezená vojenská cvičení do tzv. vojenských technických jednotek. Násilná kolektivizace nenávratným a barbarským způsobem rozvrátila dosavadní společenské a hospodářské vazby na venkově a těžce poškodila zemědělství jako odvětví národního hospodářství. Ještě počátkem druhé poloviny padesátých let minulého století byla úroveň zemědělské produkce hluboko pod úrovní, na jaké se nacházela před druhou světovou válkou.

Navázané epochy

Padesátá léta - 1948 - 1959 (2591)

Seznam pamětníků


Stránka firstDprevD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 b_next_10 b_last_10  ze 33 (326 záznamů)

Marie Adámková (1930) video clip available

narozena 15. srpna 1930 v obci Oznice rodina žila v osadě U Plšků ukrývání partyzánů oddílu Pjotra Vasilijeviče Moskalenka spojkou partyzánů svědkyně odstranění konfidenta Františka Školouda po válce vystudovala rodinnou školu ve Valašském Meziříčí v roce ... arrows 


Marie Andělová (1941) video clip available

narozena 4. listopadu 1941 v Novostavcích na Volyni rodiče Karel a Amálie Sutowští pocházeli z Varšavy matka pocházela z bohaté židovské rodiny rodiče zahynuli během pochodu smrti pamětnici ukrývali manželé Anastázie a Václav Vondráčkovi v Novostavcích v ... arrows 


Jiří Anderle (1936) video clip available

narozen 14. září 1936 v Pavlíkově na Rakovnicku tatínek zemřel na tuberkulózu, když mu bylo šest let svědkem válečné bídy a spojeneckých náletů učitel na základní škole rozpoznal jeho výtvarný talent a doporučil jej ke studiu na Hollaru absolvoval Akademii ... arrows 


Josef Bábek (1941)

narozen 3. května 1941 otec Rostislav Bábek bojoval jako československý legionář na východní frontě jednu z nejranějších vzpomínek má na odcházející německé vojáky, kteří ostřelovali jeho rodný dům otec se vzpíral kolektivizaci, byl za to několikrát zavřený na ... arrows 


Jozef Babiak (1929)

narodený 24. 12. 1929 v Hontianskych Nemcoch po februári 1948 hospodárstvo zabraté do družstva 1. októbra 1951 - 8. 12. 1953 služba v Pomocných technických práporov (PTP) 36 rokov šofér výrobne Stredoslovenských konzervárni a liehovarov v Krupine od 1989 na ... arrows 


Jozef Babiak (1934)

narodil sa 29. augusta 1934 v Žiari nad Hronom detstvo a druhú svetovú vojnu prežil v Lontove pri Šahách v hortyovskom Maďarsku po februári 1948 nemohol ako syn kulaka študovať na vysokej škole 1953 agentom ŠtB vyprovokovaný na útek do zahraničia a chytený ... arrows 


Mojmír Babušík (1933 - 2016) video clip available

narozen v roce 1933 v Křenovicích Junák odbojová skupina SODAN kolektivizace JZD Křenovice odsouzen v Brně na 20 let věznice StB Brno, Příční ulice Rovnost, Leopoldov zemřel v srpnu 2016 ... arrows 


Svatopluk Bajer (1947)

narodil se 27. května 1947 v Rožnově pod Radhoštěm rodina provozovala v té době povoznictví po zrušení živností rodinu živilo zemědělství roku 1957 otec nuceně vstoupil do JZD po studiu na zemědělské škole nastoupil na vojnu po rozpadu JZD hospodařili ... arrows 


Josef Bannert (1947)

narodil se 8. března 1947 v Heřmanovicích na Bruntálsku matka byla Němka a Josef Bannert s ní vyrůstal v německé rodině prarodičů v roce 1948 byla rodina přesídlena do Žďáru nad Sázavou matka se vdala za Čecha a získala české občanství roku 1955 se rodina ... arrows 


Jiří Bárta (1934)

narozen 9. ledna 1934 v Ostravě-Porubě jeho děda Adolf a otec Bohuš byli významní sedláci a vážení občané Ostravy-Poruby po roce 1948 byli prohlášeni za kulaky a jejich majetek převzalo JZD jeho otec na následky stresu, který s tím byl spojen, v roce 1953 ... arrows 


VSTUP DO E-BADATELNY

Login:Heslo:

Registrace do e-badatelny

Ztracené heslo?


NASTAVIT JAKO HOMEPAGE  | RSS  | KONTAKTY  |  (c) 2000 - 2018 Post Bellum