Anton Blaha

* 1934  

 • „No mne oznámili v júni, že teda ma postihujú tým, že nedostanem internát. To sa viazalo na celé predošlé udalosti. Potom som bol vylúčený zo Socialistického zväzu mládeže, potom som prešiel disciplinárnym konaním na fakulte, kde bol návrh, aby ma vylúčili zo všetkých vysokých škôl, a zásluhou aj disciplinárnej komisie, aj profesorov sa to skončilo tak, že som išiel na rok do výroby a potom som požiadal o pokračovanie štúdia. Bol som prijatý na dokončenie štúdia, štúdium som dokončil a potom som sa vyvíjal normálnou cestou.“

 • „Ja som to považoval za celkom prirodzenú záležitosť. Že jednak som bol ľavicovo orientovaný ako mladý človek, som myslel, že v socializme sa dajú presadiť veci, ja som si uvedomoval, že keby som bol v kapitalizme, tak ani nemôžem vyštudovať, lebo som nemal rodičov, ja som žil z prospechového štipendia.“

 • „Keď sa diali tie februárové udalosti v štyridsiatom ôsmom, triedny profesor prišiel a hovorí: ‚Odpadajú dve hodiny, oblečte sa a ideme na námestie manifestovať.‘ My sme v štyridsiatom ôsmom, som mal štrnásť rokov, takže išli sme tam, a teraz sme prišli na námestie v Žiline, tam boli tam nastúpené už aj ďalšie školy, bola tam nachystaná tribúna, niekto tam rečnil, vôbec neviem, o čom rečnil a čo sa tam dialo. Ten triedny profesor ostal s nami a hovoril nám: ‚Teraz tlieskajte, teraz kričte hurá.‘ Tak sme tlieskali a kričali sme hurá. A tak som sa zúčastnil Víťazného februára."

 • Celé nahrávky
 • 1

  Bratislava, 01.03.2019

  (audio)
  délka: 01:44:45
  nahrávka pořízena v rámci projektu Príbehy 20. storočia
 • 2

  Bratislava, 02.03.2019

  (audio)
  délka: 46:55
  nahrávka pořízena v rámci projektu Príbehy 20. storočia
Celé nahrávky jsou k dispozici pouze pro přihlášené uživatele.

Vďaka členstvu v strane som si v práci mohol dovoliť viac

Anton Blaha na advokátskej konferencii 2012
Anton Blaha na advokátskej konferencii 2012
zdroj: SAK

Anton Blaha sa narodil v Čadci 22. apríla 1934 do katolíckej roľníckej rodiny. Vyštudoval saleziánske gymnázium v Žiline, gymnázium v Čadci a právo na Univerzite Komenského v Bratislave v rokoch 1953 - 1959. V roku 1956 spoluorganizoval tzv. Pyžamovú revolúciu na vysokoškolskom internáte na Suvorovovej ulici v Bratislave namierenú proti sprísneným podmienkam povinnej vojenskej služby. Následkom bolo vylúčenie zo štúdia na jeden rok, počas ktorého musel pracovať ako robotník v Dunajplavbe. Školu mohol neskôr dokončiť a pôsobil ako advokát v Krajskom združení advokátov. V roku 1960 vstúpil do komunistickej strany. V rokoch 1970 - 72 pracoval ako vedúci kancelárie Magistrátu mesta Bratislava, neskôr v rokoch 1972 – 1986 bol na Úrade vlády SSR ako tajomník a námestník predsedu. Od roku 1986 bol opäť v advokácii, po Nežnej revolúcii si založil advokátsku kanceláriu. Žije v Bratislave a vo voľnom čase vydáva spomienkové a faktografické knihy.