František Šmajcl

* 1953  

 • „Udělali jsme pozvánku pro domácké oddíly kraje a Foglar měl mít v jídelně vranské školy besedu. Předpoklad byl kolem pěti set lidí s tím že už zmiňovaný Fíza k tomu nadělal plakáty, udělali jsme k tomu vstupenky a spoustu propagačního materiálu – v Koh-i-nooru k tomu udělali speciál tužku Koněspřežka s Jaroslavem Foglarem, prostě byla to velikánská akce – ale bylo to prásknutý jako skautská akce. Takže na turistické oddíly, s kterými jsme kamarádili, byla rozeslána upozornění, že to je nepatřičné, že to je skautské a tak dále. Takže zaprvé se smrskla účast a zadruhé to jako skautské bylo bráno, protože tam spousta kluků přišla v košilích a s šátky. Tím pádem to bezpečnost vyšetřovala, šli jsme na koberec. Tedy já přímo ne, ale vedoucí oddílu za Lokomotivu. A v rámci toho jsme museli vyměnit šéfa oddílu, který to vzal na sebe jako svoje pochybení skauta, o kterém se to ví.“

 • „Vrátily se jediné dvě věci, které byly z dotací, a to byla pramice a nějaká kára. A vůdce k nám promluvil při závěrečném ohni a de facto řekl, že za těch poměrů, které budou, skauting dělat nejde, a že tedy končí. Souhlasili jsme s ním. S námi staršími si ještě pak dlouho povídal a nakonec – vyloudil z nás slib, že až to jednou půjde, tak tu káru budeme strkat dál.“

 • „Díky tomu, že jsem byl v tom Arscout, a Fíza, který byl tady za Budějovice jako ten hlavní, tak dával dohromady historii lesních skautských škol. No a z toho titulu – protože on umřel v únoru 89, revoluce se nedočkal, a ten archiv jsme nějakým způsobem ulili – jsem byl jako jeho následovník delegován na setkání ohledně lesních škol do Brna. To bylo 6. ledna 1990. Jednání vedl Břetislav Škaroupka Šrám, který je pro mne dost výrazná persona, protože dělal ilegální setkání, kterému se říkalo Pracovní setkání Prase, kterého se zúčastnilo spousta skautů, a bylo to uvedeno jako vzdělávací akce pod domácími turistickými oddíly. Schválil to do Brna a atmosféra byla fantastická, tak jako byla v té době ve všem. Nějakým způsobem to řídil a všechno bylo v pohodě, fantastický, narvaný sál, do doby, než přijel rychlík z Prahy. Tím přijel bývalý tajemník lesních škol, zvedl se místonáčelník Přemek Hauser a místo dělné nálady začaly dohady mezi nimi o tom, jak si on (Škaroupka) mohl dovolit to svolat.“

 • Celé nahrávky
 • 1

  Praha, 31.10.2019

  (audio)
  délka: 40:04
  nahrávka pořízena v rámci projektu Příběhy 20. století TV
 • 2

  Praha, 31.10.2019

  (audio)
  délka: 02:34:35
  nahrávka pořízena v rámci projektu Příběhy 20. století TV
Celé nahrávky jsou k dispozici pouze pro přihlášené uživatele.

Skauta nedělá kroj, skauta dělají jeho postoje a chování

František Šmajcl, ED
František Šmajcl, ED
zdroj: Post Bellum

František Šmajcl se narodil 23. října 1953 v Netolicích. Byl členem českobudějovické skautské družiny založené 8. dubna 1968 v rodině Kovaříků. Vedoucí Zdeněk Kovařík však zanedlouho musel jejich osmičlennou skupinu s totemem tygra rozpustit. Posledního večera dal svým svěřencům slib, že až to bude možné, ke skautingu se vrátí. To se také stalo hned 2. prosince 1989, kdy se konalo setkání skautů z celé republiky v Městské knihovně v Praze. Předtím však František Šmajcl zažil šikanu ze strany Státní bezpečnosti, která ho nechala odposlouchávat a sledovat. František Šmajcl byl v 90. letech zvolen členem náčelnictva v odboru vlčat, v roce 1995 se stal náčelníkem na dvě volební období a další dvě volební období byl starostou Junáka. V roce 2006 opustil všechny své funkce.