Vratislav Šeps

* 1933  

 • „Já se pamatuji, když byla ještě před Mnichovem mobilizace a naši vojáci byli tady v těch pohraničních pevnůstkách. Otec tam byl taky, pamatuji se – v noci jsem se probudil, spal jsem nad touto místností, tam jsme měli ložnici, a šel se podívat sem dolů. Tady seděl otec s flintou a brečel, že musel to pohraničí opustit.“

 • „V únoru 1945 byl sníh. Ve Zlámaninách stála takzvaná Springerova hospoda, tam to vlastnila paní Springerová. U silnice je takový dlouhý baráček, stojí tam dodnes a má ho někdo jako rekreační chalupu, hned vedle silnice, a vedle bývala stodola a tam byli francouzští zajatci. Jeden pán tu uvařil bramborový guláš a já jsem to tam s kamarádem Jirkou Stuchlíkem vezl na sáňkách. Nejdříve se nabaštili Němci a pak snad něco dostali i ti Francouzi.“

 • „Němci když přijeli, tak tam zakopali děla směrem na Paku, a že tedy jestli k něčemu dojde, tak budou střílet. Další kanon stál před současným obecním úřadem, dříve to býval soud. Já jsem byl zrovna na náměstí na podloubí a najednou taková ohromná rána a viděl jsem, jak lidi běží tam k tomu soudu. Ten voják, co to dělo hlídal, si tam pravděpodobně nějak hrál, a to dělo bylo nabité. On na něco šáhnul a dělo vystřelilo. Naštěstí hlaveň mířila do země a směřovala k budově soudu, všechna okna to vymlátilo.“

 • Celé nahrávky
 • 1

  Nová Paka byt pamětníka, 15.04.2015

  ()
  délka: 
  nahrávka pořízena v rámci projektu Příběhy našich sousedů
Celé nahrávky jsou k dispozici pouze pro přihlášené uživatele.

Válka je nejhorší pro obyčejné lidi, ti ji nejvíce odskáčou v zázemí i na frontě

Šeps Vratislav PNS 2015
Šeps Vratislav PNS 2015
zdroj: natáčení PNS

Vratislav Šeps se narodil v roce 1933 v Hradci Králové. V roce 1936 se spolu s bratrem a rodiči odstěhovali do Nové Paky, kde otec provozoval hostinec. Návrat domů bez boje po odstoupení pohraničí otec oplakal a v roce 1942 zemřel. V hostinci, který dále vedla paní Šepsová, se pravidelně poslouchal londýnský rozhlas. Koncem války zabral budovu školy wehrmacht a byl zde zřízen lazaret. Vratislav Šeps si chodil pouze pro úkoly a výuka neprobíhala. Přes Novou Paku procházeli němečtí civilisté prchající před přicházející frontou a transporty zajatců a vězňů. Květnové povstání českého lidu vypuklo v Nové Pace třetího májového dne a pamětník sledoval odevzdávání výzbroje wehrmachtu. Následujícího dne přijela do města jednotka německých vojáků a zjednala pořádek. Děla mířila na město a před popravou uchránil skupinu civilistů velitel lazaretu. Poté, co vojáci odtáhli, se zbraně a technika soustřeďovaly na sokolském cvičišti a v tělocvičně. Vratislav Šeps s kamarády nacházeli munici a zbraně, ale za hrátky s nimi někteří kluci zaplatili zdravím i životem.