Časté dotazy

Proč Paměť národa?

Paměť národa obsahuje výpovědi pamětníků, kteří zažili významné události 20. století. Výpovědi často subjektivní a zkreslené. Právě shromážděním velkého množství osobních vzpomínek vzniká vyjádření jakési kolektivní paměti osob spojených teritoriem, jazykem či státní příslušností. Proto Paměť národa.

Národ vnímáme jako skupinu lidí s určitou společnou historickou zkušeností. Nechceme náš projekt nějak vymezovat ve striktně  nacionálním duchu – koneckonců mezi publikovanými pamětníky najdeme jak oběti holocaustu, tak vojáky wehrmachtu, velkoměstské intelektuály vedle rodáků z malých zakarpatských vísek, přičemž všichni tito lidé se mohli během svého života cítit Čechy. 

Jak se mohu stát spolutvůrcem Paměť národa?

Pokud byste chtěli zaznamenat zajímavá svědectví pamětníků, máte dvě možnosti.

Pokud jste soukromá osoba, můžete se stát členem Společenství evropské paměti v řadách spolupracovníků sdružení Post Bellum, které je hlavním koordinátorem tohoto projektu a které se natáčení pamětníků věnuje od roku 2001. Kontaktujte nás, následně budete stručně otestováni (test se týká dějin 20. století, orální historie a základních technických náležitostí souvisejících s natáčením a zpracováním nahrávek). Pokud uspějete, a pokud při následném natáčení ukážete dostatečnou zdatnost, můžete se stát sběračem Post Bellum. Práce sběrače je honorována podle dosažených výsledků. Můžete si také založit svůj vlastní projekt a Post Bellum vám poskytne své know-how tak, abyste mohli svoji sbírku umístit na tento portál.

Pokud jste zástupcem instituce či organizace (médium, škola, muzeum, občanské sdružení či jiný subjekt), která realizuje orálně historický projekt, pošlete prosím správcům stručný popis a metodologii Vašeho projektu. Vítáme každý počin zaznamenávající výpovědi pamětníků, pokud splňuje alespoň základní metodologická kritéria. Přidruženým projektům a institucím neposkytujeme žádné finanční plnění, na oplátku můžeme zdarma nabídnout uživatelsky jednoduchý systém ukládání pamětníků na internetu a začlenění Vaší instituce do Společenství evropské paměti, a z toho vyplývající možnosti srovnávat Vaše výsledky s kolegy z celé Evropy, a v neposlední řadě také příležitost zviditelnění výsledků Vaší práce.

Proč nejsou zveřejněny celé nahrávky?

Vícero projektů z oblasti orální historie vznikalo primárně s badatelským záměrem, bez vidiny publikování natočených vzpomínek. I ve sbírce Post Bellum, která se stala základem portálu Paměť národa a kde se od počátku počítalo s výstupy v podobě rozhlasových pořadů, najdeme pamětníky, kteří neposkytli souhlas se zveřejněním části nebo celé nahrávky. Správci Paměti národa se snaží o co nejdemokratičtější přístup v prezentaci získaného materiálu, zároveň však musí respektovat požadavky jednotlivých pamětníků i pravidla institucí, které vzpomínky uchovávají. Někteří pamětníci hovoří o citlivých tématech, a proto považujeme za správné zpřístupnit výpovědi těm, kteří o problematiku projeví hlubší zájem. Z uvedených důvodů má běžný neregistrovaný uživatel kromě životopisných textů a fotografií k dispozici audio a video ukázky v podobě několika klipů charakterizujících osobnost pamětníka a jeho stěžejní prožitky. 

Všechny, kteří se chtějí seznámit s celými záznamy natáčení a veškerými shromážděnými materiály, rádi přivítáme v e-badatelně.

Co je to e-badatelna a jak se mohu stát badatelem?

Tak jako jsou „běžné" historické dokumenty uloženy v archivu, je i sbírka vzpomínek pamětníků Paměť národa koncipována jako digitální archiv, ve kterém platí určitá pravidla. Každý, kdo má zájem blíže se seznámit se shromážděným materiálem, vyplní registrační formulář, následně mu emailem zašleme přístupové údaje do e-badatelny.

Nechceme přístup k dokumentům omezovat například dosaženým vzděláním či profesním zaměřením (tak jako v běžném archivu může pátrat kdokoliv), chceme však mít jistotu, že oním badatelem je konkrétní osoba s určitou motivací, a nikoliv pouze anonymní uživatel internetu, proto volíme pro registraci do e-badatelny uvedený postup. Badatel má kromě možnosti seznámení s celými nahrávkami a veškerými dokumenty možnost připojit svůj komentář k jednotlivým pamětníkům anebo vstoupit do odborných diskuzí, případně otevírat nová badatelská témata. To vše při respektování pravidel e-badatelny.