Časté dotazy

Proč Paměť národa?

Základem tohoto portálu jsou výpovědi pamětníků význačných dějinných událostí uplynulého století. Výpovědi často subjektivní a zkreslené. Právě shromážděním velkého množství těchto osobních vzpomínek vzniká vyjádření jakési kolektivní paměti osob spojených teritoriem, jazykem či státní příslušností. Odtud Paměť národa. Národ vnímáme jako skupinu lidí s určitou společnou historickou zkušeností. Nechceme náš projekt nějak vymezovat ve striktně  nacionálním duchu - koneckonců již nyní najdeme mezi publikovanými pamětníky oběti holocaustu vedle vojáků wehrmachtu, velkoměstské intelektuály vedle rodáků z malých zakarpatských vísek, přičemž všichni tito lidé se mohli během svého života cítit Čechy. Nemluvě o tom, že portál Paměť národa chceme prezentovat  jako platformu evropskou.

Jak se mohu stát spolutvůrcem portálu Paměť národa?

Pokud byste rád zaznamenal zajímavá svědectví pamětníků, máte dvě možnosti.

Pokud jste soukromá osoba, můžete se stát členem Společenství evropské paměti v řadách spolupracovníků sdružení Post Bellum, které je hlavním koordinátorem tohoto projektu a které se natáčení pamětníků věnuje od roku 2001. Napište pověřeným členům o.s. Post Bellum, následně budete stručně otestováni (test se týká dějin 20. století, problematiky orální historie a základních technických náležitostí souvisejících s natáčením a zpracováním nahrávek). Pokud uspějete a pokud při následném natáčení ukážete dostatečnou zdatnost, můžete se stát sběračem - narátorem Post Bellum. Práce pro Post Bellum je sdružením v závislosti na dosažených výsledcích honorována. Samozřejmě můžete založit i svůj vlastní  projekt a Post Bellum vám poskytne své know-how tak, abyste mohli svoji sbírku umístit na tento portál.

Pokud jste zástupcem instituce či organizace (médium, škola, muzeum, občanské sdružení či jiný subjekt), která realizuje orálně historický projekt, napište prosím správcům a uveďte stručný popis a metodologii Vašeho projektu. Tvůrci portálu Paměť národa vítají každý počin zaznamenávající výpovědi pamětníků, pokud splňuje alespoň základní metodologická kritéria. Přidruženým projektům a institucím neposkytujeme žádné finanční plnění, na oplátku můžeme zdarma nabídnout uživatelsky jednoduchý systém ukládání pamětníků na internetu a začlenění Vaší instituce do Společenství evropské paměti a z toho vyplývající možnosti komparovat. Vaše výsledky s kolegy z celé Evropy a v neposlední řadě také příležitost zviditelnění výsledků Vaší práce na internetu, potažmo v dalších médiích.

Proč nejsou zveřejněny celé nahrávky?

Vícero projektů z oblasti orální historie vznikalo  primárně s badatelským záměrem, bez vidiny publikování natočených vzpomínek. I ve sbírce Post Bellum, která se v tuto chvíli stala základem portálu Paměť národa a kde se od počátku počítalo s výstupy v podobě rozhlasových pořadů, najdeme pamětníky, kteří neposkytli souhlas se zveřejněním části nebo celé nahrávky. Tvůrci portálu Paměť národa primárně sledují cíl co „nejdemokratičtějšího" přístupu v prezentaci získaného materiálu, zároveň se však snažíme respektovat požadavky jednotlivých pamětníků i pravidla institucí, které vzpomínky uchovávají. Vedle toho je třeba vzít v potaz, že pamětník leckdy hovoří o citlivých tématech, proto nám příjde správné zpřístupnit jejich výpovědi těm, kteří o problematiku projeví hlubší zájem. Z uvedených důvodů má běžný neregistrovaný uživatel v současné době kromě životopisných textů a fotografií k dispozici audioukázky v podobě několika klipů charakterizujících osobnost pamětníka a jeho stěžejní prožitky. 

Všechny, kdo se chtějí  s celými záznamy natáčení a veškerými shromážděnými materiály blíže seznámit, rádi přivítáme v e-badatelně.

Co je to e-badatelna a jak se mohu stát badatelem?

Tak jako „běžné" historické dokumenty jsou uloženy v archivu, je i sbírka vzpomínek pamětníků na portálu Paměť národa koncipována jako jakýsi digitální archiv, kde platí určitá pravidla. Každý, kdo má zájem blíže se seznámit se shromážděným materiálem, vyplní registrační formulář, následně mu správci na uvedenou poštovní adresu zašlou badatelský certifikát s oprávněním pro vstup do badatelny. Nechceme přístup k dokumentům nikterak omezovat například dosaženým vzděláním či profesním zaměřením (tak jako v běžném archivu může pátrat kdokoliv), chceme však mít jistotu, že oním badatelem je konkrétní osoba s určitou motivací a nikoliv pouze anonymní uživatel internetu, proto volíme pro registraci do badatelny uvedený postup. Badatel má kromě možnosti seznámení s celými nahrávkami a přidanými dokumenty možnost připojit svůj komentář k jednotlivým pamětníkům anebo vstoupit do odborných diskuzí, případně otevírat nová badatelská témata. To vše při respektování pravidel e-badatelny.