doc. PhDr. MUDr. CSc. Kamil Kalina

* 1945

 • „My jsme jednou s kolegy z psychiatrické léčebny v Horních Beřkovicích, kde jsem tehdy pracoval, jeli za Sváťou Karáskem na hrad Houska, kde tehdy dělal kastelána. A když jsme tam přijeli, tak jsme zjistili, že tam jsou policajti. Pro Sváťu si přijeli a potom ho odsoudili a Sváťa byl zavřenej asi na tři nebo na čtyři roky. My jsme se jim snažili ujet. Protože oni samozřejmě rychle zbystřili, že tam někdo je. Tak jsme se proháněli takovými borovými lesíky a nakonec jsme jim ujeli. Pak jsme si uvědomili, že oni na nás možná počkají před tou léčebnou, tak jsme nechali auto na hřbitově a šli jsme do léčebny dírou v plotě. No, a tak jsme vyhráli, že nás nenačapali.“

 • „Já jsem v 80. letech pracoval při psychiatrické klinice nynější Všeobecné fakultní nemocnice a tam co kotelna, to významné jméno člověka, který tam topil. Takže tam byl Petr Pithart, tam měl jednu kotelnu, Petr Fidelius, jazykovědec, tam měl další kotelnu, venku kardinál Vlk umýval výlohy, Alfred Kocáb, otec Michala Kocába, tam taky v jedné kotelně topil. Takže tam bylo živo.“

 • „Takzvané kecandy, což byly různé literární a filozofické semináře v bytech, čili to, čemu se říkalo bytová univerzita. Hodně často v domu po bratřích Čapkových na Vinohradech, kde bydlel malíř Brázda se svou ženou. Tak tam u nich jsme se hodně scházeli. A v těch kotelnách ve Všeobecné fakultní nemocnici, tam taky byly často literární semináře. Takže to byla docela podnětná atmosféra.“

 • Celé nahrávky
 • 1

  Praha, 01.11.2017

  (audio)
  délka: 42:57
  nahrávka pořízena v rámci projektu Příběhy našich sousedů
Celé nahrávky jsou k dispozici pouze pro přihlášené uživatele.

Sdružování občanů nepřipadalo v úvahu, tak jsme se sdružovali pokoutně

Kamil Kalina s dýmkou
Kamil Kalina s dýmkou
zdroj: archiv pamětníka

Kamil Kalina se narodil 5. července 1945 v Praze. Vyrůstal v pražských Dejvicích a uvažoval o studiu dějin umění. Nakonec se díky knize Sigmunda Freuda rozhodl pro psychologii, kterou vystudoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Kromě toho vystudoval také medicínu na 1. lékařské fakultě UK a stal se psychiatrem. Věnuje se především pomoci drogově závislým a v roce 2005 spoluzaložil obor adiktologie. V 70. a 80. letech chodil na zakázané koncerty hudební skupiny The Plastic People of the Universe a pravidelně se stýkal s osobnostmi českého undergroundu: Svatoplukem Karáskem, Jiřím Němcem nebo Václavem Havlem. Po sametové revoluci se stal poslancem Sněmovny národů Federálního shromáždění a později pracoval jako náměstek ministra zdravotnictví. V současné době působí jako psychiatr, psychoterapeut a také jako vysokoškolský pedagog na 1. lékařské fakultě UK.