Jarmila Fajtová

* 1945  

 • „Výzkum ten byl, protože začínalo to bezvřetenové předení, a to bylo něco. No a vlastně na otevírání první bezvřetenové přádelny sem přijel prezident Novotný? Novotný. A to byl taky zážitek, protože jsme ještě ve dvě hodiny v noci sázeli kytičky a v devět hodin ráno jsem stála nachystaná s kytkou a vítala jsem pana prezidenta a jeho ženu. A oni potom, protože oni mu chtěli ten výzkum a takový ukázat, takže já jsem dostala jeho ženu na starost, že ji jako mám provádět a mám jí být k ruce. No a s ní byly neuvěřitelný zážitky. Třeba oni ho odvedli po tom výzkumu, vedli ho do té bezvřetenové přádelny a takové. A já jsem jí říkala, že ji zvu na kávu, tak to jo. A pak mně povídala, a mě to úplně uzemnilo, ona mi říká: ‚No a kdy přijde ten můj starej?‘“

 • „Moje tetička říkala: ‚Jak začne válka, nic nebude. Musíš jít nakoupit.‘ Tam už stála před tím obchodem fronta lidí, ženský těch pilotů a zaměstnanců toho letiště. A přijela tam sajdkára, motorka se sajdkou, na ní seděl, ale to nebyli Rusové, to byli Mongolčíci nebo něco takového, to nebyli vůbec Rusové. A teď tam stála takhle řada ženských, on takhle vzal kulomet a takhle po té řadě jezdil. Nevystřelil, ale normálně takhle jako po nás furt. A čekal asi, jestli se někdo bude bránit nebo něco. Ale nikdo, všichni jsme byli zkoprnělí, protože jsme nevěděli co.“

 • „Ten osmašedesátý si pamatuju velice dobře, na to nikdy nezapomenu. Protože jsem byla i jako dost činná v Ústí a tak, takže než přišla okupace, byla jsem na 14 dní v Paříži. Když jsme byli v Paříži a bydleli jsme v hotelu, tak za námi přišla majitelka toho hotelu a říkala: ‚Nevracejte se, Československo okupují Rusové.‘ A my jsme se tomu strašně smáli a říkali jsme, to je blbost. A když jsme přilítávali nad Ruzyň, tak jsem říkali, kdepak jsou ty tanky, a měli jsme z toho náramnou jako, nebrali jsme to vůbec vážně, i když v tom plátku byly už vyfocené tanky, které už v té Praze jsou. Ale v té době tady nic nebylo. A já jsem se vrátila a já jsem v tom Mošnově měla známost, měla jsem tam přítele, a já jsem se vrátila z Francie a jela jsem za ním do Mošnova. A už nevím, co to bylo za den, ale ještě večer jsme byli v kině a pak jsme byli ještě na procházce. To byla celá parta pilotů a techniků a najednou začaly lítat letadla. A kluci říkali: ‚No co blbnou, dneska se nelítá, vždyť už je po letech.‘ A nikdo nevěděl, co.“

 • Celé nahrávky
 • 1

  Vysoké Mýto, 11.01.2022

  (audio)
  délka: 01:13:52
  nahrávka pořízena v rámci projektu Příběhy našich sousedů
Celé nahrávky jsou k dispozici pouze pro přihlášené uživatele.

Nevracejte se, Československo okupují!

Jarmila Fajtová na dobovém snímku
Jarmila Fajtová na dobovém snímku
zdroj: Archiv Jarmily Fajtové

Jarmila Fajtová, za svobodna Hamplová, se narodila 4. března 1945 v Polici nad Metují. Základní školu vychodila ve Chválkovicích, poté ve Dvoře Králové vystudovala Vyšší průmyslovou školu textilní. Následně nastoupila do Výzkumného ústavu bavlnářského, kde pracovala celý život. Okupace v roce 1968 ji zastihla v Mošnově poblíž vojenského letiště. V roce 1969 se vdala. Později se podílela na organizaci Kocianovy houslové soutěže, při té příležitosti se seznámila například s Vladimírem Remkem, zná se také s řadou významných českých houslistů. V roce 2021 žila v Ústí nad Orlicí.