Oldřich Chadima

* 1936

 • „Já jsem chodil do kostela pořád, nepřestal jsem. Vedoucí provozu, ten hlavní stavbyvedoucí, mi říkal ‚kostelníku‘, já jsem nedělal kostelníka, ale chodil jsem na mši svatou, zejména v Trpíně, tam to bylo daleko víc založený nábožensky, než to bylo v Opatovci. Nějaké velké problémy jsem neměl, chtěli mě do KSČ, tři na mne přijeli z okresního výboru, takový dobrý řečníci. Říkali: ,Soudruhu, my bychom tě potřebovali, máš dobrý výsledky, a kdybys byl členem KSČ, mohli bychom se pochlubit, a my jsme tu proto, abys nám podepsal přihlášku.‘ Já jsem se tomu chtěl všemožně vyhnout, ale tlak byl obrovský, byli tam i zástupci KSČ z podniku přítomni. Najednou jsem uslyšel takový šustění a přiletěl mi anděl strážný do hlavy a napověděl mi. A když se mě zeptali: ,Tak co, domluvíme se?‘, tak jsem odpověděl: ,Nedomluvíme, protože já vím, že tady v podniku mívají členové KSČ schůze v neděli dopoledne a to já tou dobou musím být na mši svatý.‘“

 • „Na těch vesnicích to není vždycky takový průbojný, jak je třeba Praha nebo ty větší města, ale sledovalo se to hodně, těšili jsme se. Byly takový plakáty, ty se vyvěšovaly ve prospěch Havla, a o těch disidentech a tak se tady moc nevědělo.“

 • „Jelikož naši museli v té době hodně šetřit, aby si našetřili na splácení dluhu, tak náš život, nechci říct, že jsme neměli co jíst, ale bylo docela chudo a nebylo na nějaké rozhazování peněz nebo na takové nákupy, které se v dnešní době běžně provádějí. Jedlo se střídmě, já jsem vyrostl na mléku, měli jsme dvě kravičky, se kterými naši obdělávali pole. Jezdili až k Dolnímu Újezdu, hektar a něco měli vlastního, to patřilo k té chalupě, a ostatní měli v nájmu od kteréhosi sedláka a za to museli taky ročně splácet určité peníze, za pronájem toho pole. Pracovali jsme všichni v rodině, naši jezdili na to políčko a brávali mě s sebou. Potom, jak jsem trochu povyrostl, tak jsem se musel starat o ty drobné domácí práce.“

 • Celé nahrávky
 • 1

  Nahráváno distančně, 20.04.2021

  (audio)
  délka: 01:31:53
  nahrávka pořízena v rámci projektu Příběhy našich sousedů
Celé nahrávky jsou k dispozici pouze pro přihlášené uživatele.

Modli se a pracuj

Oldřich Chadima na maturitní fotografii v roce 1959
Oldřich Chadima na maturitní fotografii v roce 1959
zdroj: Archiv pamětníka

Oldřich Chadima se narodil 1. prosince 1936 jako druhý syn do chudší rodiny rolníků ve Vidlaté Seči u Litomyšle. Obecnou školu vychodil ve Vidlaté Seči a následně v Opatovci, kam se přestěhoval s rodinou po válce. Odmala snil, že se stane učitelem. Po ukončení základního vzdělání neměl možnost studovat na střední škole. Roku 1953 se vyučil zedníkem. Maturitu si dodělal až v roce 1961. Mezi lety 1956 a 1959 absolvoval povinnou vojenskou službu u pohraniční roty na jižním Slovensku. Po sametové revoluci si založil vlastní stavební firmu, kterou po něm převzal jeho syn.