Zdenka Bujnová

* 1949

 • „Učiteľky, my sme nesmeli chodiť do kostola. Keď niekto chodil na dedinu, to sa nevedelo. Je pravda, že riaditeľky museli chodiť kontrolovať pred kostoly, či učiteľky chodia do kostola.“

 • „V tejto špeciálnej triede pri materskej škole tú v meste som mala aj dvoch autistov. Vtedy sme študovali a zisťovali, čo tým deťom je, prečo sú také. Ony nemohli existovať ani s tými postihnutými Dawnovým syndrómom a mentálnym postihnutím. Ony nám rozbíjali okná. Mám jednu fotku ako malujem škôlku, triedu, lebo my sme mali stále niečo na stenách. To bolo strašné. My sme tam boli tri, ale po desiatich minútach vyčerpané totálne, z tých detí.“

 • „On sa vlastne cez to pole od tých Bošan, cez rieku Bebravu, sa plazil. Hovoril, že sa bál postaviť, lebo oni mali tam tie svetlomety a všetko. Oni je hľadali. Možno že utekali jednou, druhou stranou, všetkými možnými smermi. Ale že on mal odvahu utiecť z toho vlaku! Inak on by asi bol zahynul v tom koncentračnom tábore, lebo stadiaľ sa do dediny nikto nevrátil. Aji toho učiteľa, oni ho zastrelili v Topoľčanoch.“

 • Celé nahrávky
 • 1

  Partizánske, 11.08.2020

  (audio)
  délka: 01:43:06
  nahrávka pořízena v rámci projektu Příběhy regionu - Střední Morava
Celé nahrávky jsou k dispozici pouze pro přihlášené uživatele.

Musela jsem v té společnosti žít

Zdenka Bujnová v roce 1964
Zdenka Bujnová v roce 1964
zdroj: Archiv pamětnice

Zdenka Bujnová se narodila 27. září 1949 v obci Rajčany v Nitranském kraji. Dědeček Adam Bujna bojoval v první světové válce. Otec Štefan Bujna byl za druhé světové války totálně nasazen v táboře nucených prací v Novákách. Následně měl být deportován do koncentračního tábora, z vlaku se mu však podařilo utéct. Po roce 1948 přišla rodina o polnosti, po měnové reformě i o úspory. Zdenka Bujnová vystudovala v 60. letech střední školu pedagogickou, následně působila jako ředitelka mateřské školy ve Skačanech a v Partizánskem. Po sametové revoluci dodatečně vystudovala speciální pedagogiku, a poté pracovala s dětmi se zdravotním postižením. V době natáčení rozhovoru (2020) žila v Partizánskem.