Svatopluk Bajer

* 1947

 • „Otec byl sokolem a člen Selské jízdy. Vlastně jednatelem pro celé okolí. A za druhé světové války byl spolu z dalšími pěti sokoli a činovníky, co byli údajně proti Němcům, zavřený dva měsíce jako rukojmí. V té době [totiž] tady skauti přepadli v Radhošti hitlerjügend. Na Výsluní měli letní tábory a skauti je přepadli v Černé hoře. A pro výstrahu zavřeli šest lidí na dva měsíce, ale protože se pak už nic nestalo, tak byli pak propuštění. Byli tady v Rožnově ve vězení, ale nesměli ven.“

 • „Můj staříček zemřel [roku] 1913. Můj otec měl v té době dvanáct roků. A když vezmete, že oni jezdili koňmi z Rožnova, i když tehdy už byla železnice, a vozili hlavně plátno do tehdejších Uher. - Jak to dlouho trvalo, taková cesta tím koněm?- Tak on jezdil koňmi a do toho Prešpurku to bylo asi deset dní. Týden až deset dní. Když jel až do Pešti, tak čtrnáct dní déle. To byly dřevěné vozy, musel mít oplachtování. A v té době ani ty cesty moc nebyly. A jezdívali přes ty průsmyky, přes Střelnu na Slovensko a vykládával, že jezdili kolikrát i koryty řek a přes ten průsmyk.“

 • „Tenkrát jsme tam měli vrátnou a byla velká komunistka. A měli jsme jako vrátní zbraně, pistole. A ona prohlásila, že bude do těch dělníků střílet. Vyloženě. A byla toho schopná. Tenkrát jsem jí řekl, že mám volno a já si vás přijdu pohlídat. A šel jsem ji hlídat. Řekl jsem jí: ‚To vám nedovolím.‘“

 • Celé nahrávky
 • 1

  Rožnov pod Radhoštěm, 12.04.2018

  (audio)
  délka: 02:58:43
  nahrávka pořízena v rámci projektu Příběhy 20. století
Celé nahrávky jsou k dispozici pouze pro přihlášené uživatele.

Myslím si, že by nemuselo být na světě žádných jiných zákonů, kdyby lidé dodržovali to Boží Desatero

Svat. Bajer jako dítě
Svat. Bajer jako dítě
zdroj: archiv S. Bajera

Svatopluk Bajer se narodil 27. května 1947 v Rožnově pod Radhoštěm do rodiny s povoznickou tradicí. Dědeček Florián vozil plátno rožnovských tkalců až do Prešpurku (Bratislavy) a Pešti (Budapešti). Po zrušení živností po roce 1948 se pro rodinu stalo hlavní obživou zemědělství. V roce 1957 otec pod nátlakem vstoupil do JZD. Pamětník vystudoval Střední zemědělskou školu v Rožnově pod Radhoštěm. V roce 1966 nastoupil základní vojenskou službu u Pohraniční stráže nedaleko Znojma. Po rozpadu JZD se otec stal soukromým zemědělcem a Svatopluk Bajer mu pomáhal hospodařit. V zimě roku 1974 vyplavila jejich dům ucpaná kanalizace, do které byla svedena voda ze zasypané strouhy, jež tvořila hranici hospodářství. Dům byl poničen a rok nato prodán a následně zbourán. Rodina odešla do panelového bytu na novém rožnovském sídlišti. Veškerou zemědělskou půdu prodali až tehdy, když se podařilo výměnou za svolení k prodeji získat i stavební povolení, které bylo pamětníkovi dlouho odpíráno. V roce 1977 pak Svatopluk Bajer dokončil nový rodinný dům na Dolních Pasekách, kde žije se svou ženou dodnes. Pracoval jako zaměstnanec Výzkumné stanice travinářské a hlídač v Loaně.