Paměť Barmy

Assistance Association for Political Prisoners / Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Projekt „Paměť Barmy“ má za cíl podpořit demokratizaci Barmy/Myanmar prostřednictvím svědectví klíčových pamětníků, kteří osobně zažili časy represe (nejen) jako političtí vězňové. Svědectví budou fungovat jako audiovizuální archiv, aby vědomost o těchto obdobích neupadla v zapomnění, aby budoucí generace dokázaly pochopit předmětné události, jako zdroj inspirace i jako prevence, aby se nic podobného znovu nestalo. Editovaná část videí bude rovněž opatřena překladem a zpřístupněna na internetové platformě Paměť národů a jako dokument. Projekt se realizuje ve spolupráci mezi Barmským centrem Praha jako hlavním realizátorem a Post Bellum a Asociace pro pomoc politickým vězňům (AAPP) jako partnery, kteří budou zajišťovat vzdělávací aktivity, konzultace a technickou infrastrukturu, vést rozhovory a zpracovávat pořízené záznamy. Projekt v délce jednoho roku je navržen jako pilotní projekt, který bude základem pro navazující aktivity, v rámci kterých bude skupina pamětníků dále rozšiřována. The project is carried out in cooperation between Burma Center Prague as main implementor and Post Bellum and the Assistance Association for Political Prisoners (Burma) as partners who will provide trainings, consultation and technical infrastructure and who will conduct the interviews and process the recordings. The one-year project is planned as a pilot for subsequent activities that would extend the group of witnesses to a larger group.

Popis autorských práv

Pro další informace kontaktujte Viktora Portela, Post Bellum.