Paměť Barmy

Assistance Association for Political Prisoners / Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Projekt „Paměť Barmy“ má za cíl podpořit demokratizaci Barmy/Myanmar prostřednictvím svědectví klíčových pamětníků, kteří osobně zažili časy represe (nejen) jako političtí vězňové. Svědectví budou fungovat jako audiovizuální archiv, aby vědomost o těchto obdobích neupadla v zapomnění, aby budoucí generace dokázaly pochopit předmětné události, jako zdroj inspirace i jako prevence, aby se nic podobného znovu nestalo. Editovaná část videí bude rovněž opatřena překladem a zpřístupněna na internetové platformě Paměť národů a jako dokument. Projekt se realizuje ve spolupráci mezi Barmským centrem Praha jako hlavním realizátorem a Post Bellum a Asociace pro pomoc politickým vězňům (AAPP) jako partnery, kteří budou zajišťovat vzdělávací aktivity, konzultace a technickou infrastrukturu, vést rozhovory a zpracovávat pořízené záznamy. Projekt v délce jednoho roku je navržen jako pilotní projekt, který bude základem pro navazující aktivity, v rámci kterých bude skupina pamětníků dále rozšiřována. The project is carried out in cooperation between Burma Center Prague as main implementor and Post Bellum and the Assistance Association for Political Prisoners (Burma) as partners who will provide trainings, consultation and technical infrastructure and who will conduct the interviews and process the recordings. The one-year project is planned as a pilot for subsequent activities that would extend the group of witnesses to a larger group.

Popis autorských práv

Příběhy pamětníků, texty, fotografie, obrázky, zvukové záznamy, audiovizuální záznamy a jakákoli jiná autorská díla vytvořená v rámci projektu "Paměť Barmy" a zveřejněná na internetových stránkách www.pametnaroda.cz (dále jen „autorská díla“), jsou výsledkem mezinárodní spolupráce organizace POST BELLUM, z.ú., se sídlem Španělská 1073/10, Praha 2, 12000, IČ: 26548526 (dále jen „POST BELLUM“) a organizace AAPP-Assistance Association for Political Prisoners a mohou být chráněna na základě jiného právního řádu, než právního řádu České republiky, a mohou se řídit jinou právní úpravou než zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Za účelem zjištění podmínek oprávněného užití těchto autorských děl prosím kontaktujte na e-mailu: info@postbellum.cz