Svedkovia viery

Hlavným zámerom projektu „Svedkovia viery“ bolo audiovizuálne archivovanie výpovedí rehoľných sestier, ktoré v päťdesiatich rokoch prežili likvidáciu ich kláštorov. Sestry boli donútené opustiť svoje kláštory a následne boli vyvezené do tzv. sústreďovacích táborov. Viaceré z nich sa dostali do českého pohraničia, kde boli museli pracovať vo fabrikách, iné ostali na Slovensku, kde vykonávali poľnohospodárske práce… Mnohé sestry boli tiež väznené. Zapojenie projektu do archívu Pamäť národa bolo umožnené vďaka programu Európa pre občanov.

Popis autorských práv

-

10 pamětníků
stránka 1 / 1