Josef Kůželka

* 1948

 • „Pak jsme tancovali s koštětem, to bylo zajímavé, najednou chlapec jeden, který zůstane bez holky, nemá pár, s kým tancovat, to byl takový obyčej, že vezme koště a tančí s koštětem a přijde a prašti s koštětem mezi váma dvouma a vezme ti holku a tobě dá koště. A kdo si nezahandluje zčerstva, tak zůstane sám, ten vezme si koště, a všichni když on praští koštětem, musí se handlovat páry, a který není šikovný, nevezme si holku, zůstane mu koště."

 • „Nejvíc jsme si hráli s tím prutem, to u nás říkali kač, a chytali jsme ho do košíčku. Ty ho uhodíš a počítáš. Bylo takové počítadlo. S kačem hodíš do výšky a uhodíš do košíku, to se počítalo jako deset, jestli hodíš do zemi, to se počítalo jako dvě. Večír jsme chodili hrát karty, po staveních, mladý...“

 • „Hodně Čechů umělo hrát, to byl učitel Hlaváček, který uměl na housle hrát, a učitelka Marešová, ona hrála na harmoniku, tak nás hodně učila na harmoniku hrát, kdo chtěl. Kdo nechtěl, nechtěl. Hodně jich umělo hrát, nějaký šli do školy, já jsem chodil i do školy k strejčku Strnadovi, on učil v České besedě, měl mladý, kteří každý den chodili učit se hrát, tak já jsem taky chodil. Tatínek uměl hrát na harmoniku, tak říkal: ,Čech není Čech, pokud neumí něco zahrát.‘"

 • Celé nahrávky
 • 1

  Kruščica, 27.10.2017

  (audio)
  délka: 01:03:35
  nahrávka pořízena v rámci projektu 20. století ve vzpomínkách české menšiny v Srbsku
Celé nahrávky jsou k dispozici pouze pro přihlášené uživatele.

Čech není Čech, pokud neumí něco zahrát

2017-10-27 13.37.18.jpg (historic)
Josef Kůželka

Josef Kůželka se narodil 5. května 1948 v Kruščici v byvalé Jugoslávii Antonu a Matildě Kůželkovým. Chodil do české základní školy v Kruščici, poté absolvoval střední dopravní školu pro řídiče traktoru v Tuzle. Pracoval v Zemědělském kombinátu PIK „Južni Banat“. Na své mládí v Kruščici rád vzpomíná. Chodíval na tance, fašanky a navštěvoval české ochotnické divadlo v Kruščici. O druhé světové válce mu vyprávěli starší příbuzní. Sám se účastnil války v bývalé Jugoslávii v devadesátých letech. Čechy navštívil poprvé v důchodu, přesto český jazyk dosud velmi dobře ovládá.