Karel Kafka

* 1946

 • „Já jsem dostal první občanku v patnácti letech. Druhou občanku někdy po vojně. Třetí občanku když jsem měl svatbu. Pak určitě byla ještě nějaká další občanka, protože ta platí zpravidla pět nebo deset roků. A teď v tom roce devadesát tři, najednou, jsem tam měl všechny ty doklady, jdeme si s manželkou pro občanky a oni na mě, že prý tam mám nějakou nesrovnalost v národnosti, že mi nemohou dát občanku. Představte si, já jsem tady žil tehdá tolik roků a najednou nedostanu občanku?! Tak jsme hledali a našli jsme náhodou doklad. Je to listina o udělení československého státního občanství. Krajský národní výbor v Brně uděluje podle paragrafu toho a toho, Janu Kafkovi, to byl tatínek můj, bytem ve Znojmě, narozenému a tak dále, dosavadnímu příslušníku rakouskému. Současně nabývají československého státního občanství manželka Antonie, rozená Müllerová, a nezletilý syn Karel, narozen čtyřicet šest ve Znojmě. Takže vlastně já jsem byl tři roky Rakušák. Bohužel žádný důchod mně z toho nevyplývá.“

 • „A mám tady, to se pak můžete i podívat, jak tady na náměstí – to jsem fotil já – jak doslova byla rozrytá zem kolem Ivana, asfalt, přes to jezdily tanky. A mám takovou vzpomínku, kdy tenkrát – nevím, jak jsme se dozvěděli, že někdo chtěl strhnout – teď to taky chtěli udělat, když byly ty události s Ukrajinou, když to začalo na jaře – tak tu sochu rudoarmějce chtěli strhnout taky. A už byl kolem provaz nebo nějaké lano, byla tam véeska, nákladní auto, tam bylo lidí hrozně moc. A najednou zespoda, od ‚Krajzáku‘, od divadla, najednou jsme slyšeli střelbu. Zkrátka přijížděli nějací ‚Rusáci‘ a stříleli, naštěstí do vzduchu. Já jsem tam byl s tatínkem, děcka, jak můj táta tehdá už padesát, padesát pět roků, já jsem ho nemohl dostihnout. My jsme utíkali ulicí domů, to se rozprchlo, to byl najednou takovej strach, když ta salva vyšla, a my jsme nevěděli, odkud to vyšlo. Tak to jsou vzpomínky na ten osmašedesátý. Neradi na to vzpomínáme, protože to pro nás nebylo jednoduché.“

 • „Ve Znojmě jsme to prožívali. My jsme se sešli mladí, mně bylo dvaadvacet a ještě nějakých pár kamarádů a měli jsme takové stanoviště, na náměstí Vítězství se to teďka jmenuje, lidově U Ivana. Tam bývala prodejna U Buchala, teď je tam hospoda, ta restaurace. Naproti je ten pajzl. A tam byla prodejna potravin a tam jsme měli jakoby takový stanoviště, asi pět, šest, možná, že nás bylo víc. Kde nám z horního gymnázia, dolní ještě neexistovalo, cyklostylovali nějaké letáky a zprávy, které se oni dozvídali – a my jsme to tam rozdávali. No, pak jsme těch x roků o tom absolutně nemohli mluvit, protože kdyby to vyšlo najevo, tak bychom se asi ve školství moc neudrželi.“

 • Celé nahrávky
 • 1

  Znojmo, 28.11.2022

  (audio)
  délka: 39:42
  nahrávka pořízena v rámci projektu Příběhy našich sousedů
Celé nahrávky jsou k dispozici pouze pro přihlášené uživatele.

Najednou jsme měli hrozný strach

Svatební fotografie manželů Kafkových
Svatební fotografie manželů Kafkových
zdroj: Archiv pamětníka

Karel Kafka se narodil 1. srpna 1946 do rodiny tzv. vídeňských Čechů, kteří se ovšem krátce po skončení druhé světové války přestěhovali z Vídně do Znojma. Jeho dědeček Jan Kafka byl dlouholetým předsedou obuvnického svazu v Rakousku. Dětství prožil ve Znojmě, po absolvování vysoké školy odešel na vojnu do Chebu. Ve stejném týdnu se oženil. Během invaze vojsk Varšavské smlouvy spolu s kamarády rozdával na ulicích Znojma informační letáky, které se v budově horního gymnázia ve Znojmě šířily pomocí cyklostylu. Byl také svědkem snahy o stržení sochy rudoarmějce na znojemském náměstí, na kterou vojáci okupační armády odpověděli střelbou (naštěstí do vzduchu). Aktivní sportovec, pedagog a trenér pak dlouhá léta působil na ZŠ Kravsko a ve sportovních třídách ve Znojmě. Spolu s lyžařskými nadšenci v 70. letech na svazích kopce Boskovštejna vybudovali sjezdovku s vlekem. Coby trenér dosáhl několika úspěchů, v letech 1973–1974 zvítězil v anketě sportovec roku v kategorii trenér roku a několik jeho svěřenců se dostalo až do československé reprezentace. Povolání učitele mu přirostlo k srdci a byl rád, že je mohl vykonávat. V roce 2022 žil Karel Kafka ve Znojmě se svou ženou a želvou, kterou má už šedesát dva let.