Olga Dvořáková

* 1944

 • "A když jsem jela domů v tom šedesátém osmém v srpnu, koncem srpna – ne, až v září to bylo. Přijela jsem do Vídně, nastoupila do vlaku, který jel do Brna, ten vlak byl úplně prázdný. Já jsem tam byla sama, a když tudy rychle procházel průvodčí, tak se ty jeho kroky rozléhaly po celém vlaku, jak to bylo prázdné. A byli tam u okna nějací kluci a říkali, že jsou z kapely Olympic. Petr Janda s ocáskem tenkrát ještě, a že tam zůstávají, v Rakousku, a dali mi nějaké dopisy, jestli bych byla tak hodná a poslala to v Brně. Tak jsem to pak poslala. Zážitky veliké. Cvakač lístků se mě ptal: 'Prosím vás, vy se opravdu chcete vrátit?"

 • "Ona [babička] když pracovala v té pekárně, nebyli tam spokojeni. Ta rodina velice trpěla za nacistů a pak za komunistů museli nastoupit s dědečkem do té hromadné továrny. Byla nesmírně zklamaná, ztrpčená a naprosto naštvaná. A chodila na tři směny, už byli staří, už měli před důchodem. A tam byl jeden obchod v Třešti a ten měl sklo skoro až dolů. A to byla éra Stalina a za tím sklem byl nalepený velký Stalinův plakát. Vousy a tak dál. A babička šla na noční směnu a už to musela mít vymyšlené. Přinesla si s sebou lejno. Jakého původu bylo, nevím. Ale měla prase, doufejme, že to bylo lejno od toho prasátka. Ona šla kolem, mrzlo jen praštělo, vzala to lejno a mrskla to takhle na to sklo na toho Stalina a jemu se to nalepilo na vousy. A protože mrzlo jen praštělo, tak to tam ztvrdlo jak cement a druhý den byl vidět ten, co zametá chodníky, jak to tam namáhavě škrábe."

 • "A hned jak přišel [otec], to byl asi rok 1941, tak se zapojil. Sehnal si odbojovou činnost. A byla to skupina R3. Tam byli tři generálové, nevím už ta jména, ale našlo by se to. A krom toho, ta skupina totiž operovala v této části Vysočiny. To je ta Třešť mezi Jihlavou a Telčí. A on měl majora Marečka jako svého nejbližšího nadřízeného a toho poprosil, jestli by mohl dělat svoji akci. A řekl, co to je. Byla to ta akce, že sbíral peníze, potravinové lístky a potraviny, které se rozšiřovaly do koncentračních táborů, které byly tady v Čechách a na Moravě. Byla to nesmírně rozsáhlá akce, do které byly zapojeny desítky lidí, od důchodců po studenty. Vím, že jeden koncentrační tábor, který z toho těžil, byly Svatobořice na Moravě. A otec, když se potom vrátil, tak musel všechno vyúčtovat. Sehnal si všechny svědky, kdo kdy co přebral, kam to šlo, aby to bylo čisté, že si nic nenechal. Já mám ještě nějaké složenky, které se posílaly – peníze, to taky posílal ze svého. Posílal to těm rodinám, které měly zavřeného otce nebo manžela ve vězení. Od Němců zavřeného a ta rodina neměla peníze. Tak tyto rodiny toto dostávaly a dávalo se to i do koncentračních táborů. A to je nesmírně zajímavé číst svědectví, jak to do koncentračních táborů dostávali. Kdo to všechno dostával, jak museli třeba podplatit někoho nebo počkat, kdo má službu, aby se to hodilo přes zeď do toho koncentráku. To bylo tak skvěle řízené, že na toto Němci nepřišli. A z toho měl otec velkou starost, že by to z něho nějak vymlátili."

 • Celé nahrávky
 • 1

  Brno, 05.05.2023

  (audio)
  délka: 51:56
  nahrávka pořízena v rámci projektu Příběhy našich sousedů
Celé nahrávky jsou k dispozici pouze pro přihlášené uživatele.

Vy se opravdu chcete vrátit?

Olga Dvořáková během natáčení rozhovoru pro projekt Příběhy našich sousedů, květen 2023
Olga Dvořáková během natáčení rozhovoru pro projekt Příběhy našich sousedů, květen 2023
zdroj: Post Bellum

Olga Dvořáková, rozená Princová, se narodila 27. července 1944 v Třešti, kde spolu s rodinou strávila celé dětství. Otec pamětnice, Karel Princ, byl aktivní v protinacistickém odboji, byl vězněn nacisty a před popravou v Norimberku ho zachránila tyfová nákaza, kterou přežil a dočkal se osvobození Američany. Prarodiče Olgy Dvořákové vlastnili pekárnu s obchodem, která jim byla v 50. letech zabavena komunisty a oni museli pracovat ve velkopekárně. Poté kvůli měnové reformě v roce 1953 přišli o úspory a zbytek života tak strávili v chudobě a nevyhovujících podmínkách. Kvůli protifašistickým aktivitám Karla Prince během války byla rodina pod drobnohledem komunistického režimu. Po revoluci v Maďarsku v roce 1956 byla rodina sledována, stejně jako pošta a balíky, které jim chodily. Olze Dvořákové bylo kvůli nevyhovujícímu kádrovému posudku znemožněno studium na střední škole. Nakonec se na střední zdravotnickou školu v Brně dostala napodruhé, díky známostem otce a pod cizím jménem. Jelikož rodiče nechtěli obdobnou situaci opakovat s mladší dcerou, sestrou Olgy, rozhodli se dům v Třešti prodat a přestěhovali se do Brna. Olga Dvořáková měla 22. srpna 1968 odjet na studijní pobyt do Švýcarska, když 21. srpna do Československa vtrhla vojska Varšavské smlouvy. Na nátlak rodičů pamětnice přesto do Švýcarska odjela, ale za dva měsíce se vrátila zpět do vlasti navzdory přání rodičů, aby ve světě zůstala. V roce 2023 žila Olga Dvořáková se svým manželem v Brně.