Zdeňka Coufalová

* 1958

 • „A v roce asi 1985 jsem byla najednou zavolaná na školský úřad k paním inspektorkám a ty inspektorky byly shodou okolností moje bývalé kolegyně. A já jsem tam přišla a říkala jsem si, proč mě asi volají, možná že mě volají proto, že vědí, že bych chtěla pracovat na vesnici ve školce, tak třeba mi řeknou, hele, na vesnici se uvolnilo místo učitelky, mohla bys tam jít. Tak jsem tam šla v naprostém klidu a moje paní ředitelka mi říkala, no víš, já bych tam měla jít s tebou, ale já tam nepůjdu, a najednou onemocněla. Prostě byla nemocná, tak jsem tam šla sama. Tam už mě čekala paní inspektorka, jedna, ne dvě, jenom ta jedna, a říkala, no víš, my jsme si tě pozvaly, my tady na tebe máme hlášení, a ty jsi tady hlášená jako člověk takový nespolehlivý a my potřebujeme, abys nám podala vysvětlení. Teď já zůstala úplně... já jsem nevěděla, co se děje. A teď jsem musela odpovídat na otázky typu, že chci studovat speciální pedagogiku, abych se mohla pitvat v postižených dětech, to je přesně ta formulace. Potom třeba, že se u nás scházejí pochybní lidé z okruhu chartistů. A ti lidé se u nás skutečně scházeli a my jsme se ale scházeli i s nimi zase v jiných bytech, kde jsme... tam se diskutovalo nebo probíral se život třeba Masaryka nebo Komenského život, věci, které byly důležité v té době. Nebo třeba se, to vy asi už taky vůbec nevíte, že jsme rozšiřovali nebo že byla možnost rozšiřovat takzvanou zakázanou literaturu.“

 • „Když byly první volby, na to si přesně pamatuju, tak tam nebylo vyhnutí. V Pelhřimově jsme odvolili s mým mužem, to si pamatuju, že jsme šli, ale v České Lípě už jsme nešli k volbám. Strašně jsem se ale bála, že za námi přijdou domů s urnami. Protože tehdy kdo nepřišel k volbám, nebyl odškrtnutý v té volební místnosti, tak za ním přišli domů s urnami, opravdu. A oni nepřišli. Takže můj muž volil jenom jednou jedinkrát za celý svůj život, v tom Pelhřimově ještě, a tady už potom v komunistickém režimu nikdy. A to bylo taky, víš, a přesně si člověk řekl, ano, nejdu k volbám, nešel a nic se z toho nestalo. Nebyl žádný postih, vůbec nic.“

 • „Takhle, protože my jsme pocházeli z rodiny buržoazní a tam nám vlastně v roce 1948 všechno sebrali. My měli řeznictví, měli jsme domy, měli jsme zahrady, pole, pozemky, a to všechno sebrali po roce čtyřicet osm, když bylo znárodnění. V restitucích nám vrátili potom pozemky.“

 • Celé nahrávky
 • 1

  Česká Lípa, 17.02.2021

  (audio)
  délka: 01:07:05
  nahrávka pořízena v rámci projektu Příběhy našich sousedů
Celé nahrávky jsou k dispozici pouze pro přihlášené uživatele.

Člověk nešel k volbám a vůbec nic se nestalo

Zdeňka Coufalová, roz. Kopecká
Zdeňka Coufalová, roz. Kopecká
zdroj: Archiv pamětnice

Zdeňka Coufalová, rozená Kopecká, se narodila 18. května 1958 v Pelhřimově. Otec, bývalý živnostník, pracoval jako náměstek v Jednotě, maminka jako prodavačka. Zdeňka vystudovala gymnázium v Pelhřimově. Ještě jako středoškolačka se vdala a narodila se jí dcera Dominika, později syn Ondřej. Maminka jí pomáhala s výchovou a hlídáním, aby mohla střední školu dostudovat. Po škole nastoupila jako učitelka do mateřské školy, ačkoliv snila o dráze lékařky. Manžel pracoval jako agronom. Kvůli tíživé bytové situaci se rodina přestěhovala do České Lípy, kde manžel získal místo u podniku Pozemní stavby Liberec. Zde začala Zdeňka Coufalová pracovat také v mateřské škole jako učitelka a později jako zástupkyně. Její kariéru však ovlivňoval fakt, že nikdy nevstoupila do komunistické strany. Rodina s režimem nesouzněla, stýkala se s disidenty, manžel praktikoval víru a navíc nechodili k tehdejším volbám. V roce 1985 pamětnici nepřijali ke studiu speciální pedagogiky na vysoké škole jako politicky nespolehlivou. Naopak ji podrobovali opakovaným „výslechům“ na školském úřadě. V roce 1988 přijala nabídku pracovat jako ředitelka mateřské školy v Novinách pod Ralskem. V lednu 1989 se rodina vypravila do Všetat k hrobu Jana Palacha, policie je ale na hřbitov nepustila. S radostí vítali sametovou revoluci. Zdeňka Coufalová i nadále pracovala jako ředitelka v mateřské škole a v roce 2008 začala dálkově studovat školský management na vysoké škole. V roce 2021 žila v České Lípě.