Petr Boháč

* 1964  

 • „Byla to šílená improvizace a spontánnost. Asi ten druhý den mi dal někdo do ruky nějaký papír s textem, který mám přečíst. Pak tam přijeli autem studenti s nějakými materiály. Nebyly mobily, nebylo nic. Naštěstí se k nám nějaké podklady dostaly a mítinky začaly mít náplň. Přečetl se vždycky nějaký dokument, zazpívala se hymna. A tak začal v Kopřivnici celý ten převratný proces.“

 • „Dělníci dostali zákaz opustit pracoviště. Nevěděli jsme, kam tu stávku umístit. Jestli do fabriky, anebo mimo areál. Nakonec se to udělalo tak, že jedna část, kterou řídil kolega Burša, byla ve městě před městským úřadem, druhou část se nám po poměrně náročném vyjednávání podařilo umístit před slévárnu, kde je dost veliká plocha. Pak byl problém s ozvučením, protože fabrika nám zakázala použít jejich aparaturu. Nakonec se to povedlo i ozvučit. Stávka proběhla. Prostranství bylo plné. Neumím odhadnout, kolik tam bylo lidí. Možná deset tisíc.“

 • „Zásadní okamžik mé politické angažovanosti nastal na vojně, když byly doplňovací volby za lounský okres do Federálního shromáždění. Nastoupil celý útvar a velitel prohlásil: ‚Soudruzi, jste povinni volit majora Šípka.‘ Všichni se postavili do zástupu. Já si v tu chvíli řekl, že povinný nejsem. Obrátil jsem se na výkonného desátníka, který tam byl, a požádal ho o průpisku, že chci majora Šípka škrtnout. Několik stovek vojáků začalo volit. Nebyly to volby, ale komedie. Vzal jsem hlasovací lístek, požádal jsem o plentu, která se tam někde válela, a skutečně jsem Šípka škrtl a odvolil. Někdo mě u toho fotil. Následující dvě hodiny se nic nedělo. Pak přišel politruk a začal řvát: ‚Ty jsi zradil stranu a vládu.‘“

 • Celé nahrávky
 • 1

  v Ostravě, 13.06.2019

  (audio)
  délka: 03:32:34
  nahrávka pořízena v rámci projektu Příběhy regionu - Střední Morava
Celé nahrávky jsou k dispozici pouze pro přihlášené uživatele.

Chtěl jsem svobodně volit. Proto jsem v roce 1989 pomáhal svrhnout komunistický režim.

Petr Boháč / konec 80. let
Petr Boháč / konec 80. let
zdroj: archiv Petra Boháče

Petr Boháč se narodil 23. října 1964 v Čeladné. Vyrůstal ve Vlčovicích v podhůří Beskyd. Vyučil se elektrikářem. Když během jeho výkonu základní vojenské služby probíhaly doplňovací volby do Federálního shromáždění, vzepřel se volbě kandidáta, kterého jim nařídil volit velitel. Po vojně pracoval v kopřivnické automobilce Tatra. Podepsal chartistickou petici Několik vět. V listopadu 1989 patřil k nejaktivnějším organizátorům politického převratu v Kopřivnici. Po svržení komunistického režimu vedl v Tatře pět let personální odbor. Zároveň byl radním nebo zastupitelem za Občanské fórum a později za ODS v Kopřivnici. Po odchodu z automobilky pracoval v Technických službách města Kopřivnice a poté v soukromé firmě.