Gerta Bennett

* 1913

  • „Neřekli nám, kam jedeme. Takže... Nám to bylo v každém případě celkem jedno, hlavně že jsme se dostali ze Stutthofu. A... Nevím, jak dlouho to trvalo, než jsme dojeli k vlaku a dali nás do těch dobytčích..." - "Jak dlouho to trvalo? Teď jste říkala, že to bylo v tom samém roce, čtyřicet čtyři." - "Ano, zřejmě ano." - "Takže během posledních měsíců, v zimě? Bylo chladno? Sníh?" - "Bylo to zřejmě v říjnu, řekla bych." - "V říjnu." - "Ano, ale nejsem si úplně jistá." - "Možná o něco později." - "Možná o něco později. My jsme... Prostě nevím. Každopádně nás odvezli v těch uhelných vagónech až někam k vlaku, do těch vagónů pro... Vagónů pro zvířata nebo... A tak jsme jely a bylo tam nevím kolik žen, to netuším, ale byly jsme jako sardinky. A čas od času... Byly jsme k sobě takhle čelem a takhle zády. Vyměnily jsme se a najednou byl před vámi volný prostor. Takže jste... Byla tma, takže jste sáhli před sebe a ten člověk už tam prostě nebyl. Na nic jste se ale neptali.“

  • „Při jedné příležitosti, nevím přesně odkud, ale podařilo se mi získat mrkev, celou mrkev. A říkala jsem si, že někde tam je Gerdschen, že se pokusím... Byli jsme totiž blízko elektrického plotu nebo zkrátka plotu, plot tam byl, ale ne elektrický, že zařídím... že se uvidím s Gerdschenem, jestli ho vůbec poznám, protože jsme všichni vypadali celkem divně, a že mu hodím tu mrkev, že mu pomůže. Takže jsem s tou mrkví šla k plotu a zeptala jsem se, jestli znají Gerda Kahana. 'Hledám Gerda Kahana.' A najednou jsem slyšela, jak někdo říká: 'To jsem já!' A já řekla, samozřejmě německy: 'Já tě nepoznala.' A on řekl: 'Vypadám jinak, viď? Ty ale taky.'“

  • „Abych to zkrátila, papa Kahan umřel hlady. Všichni jsme hodně zhubli, mama Kahan, která byla takhle kulatá, byla najednou taková... Papa Kahan umřel hlady, byl jako kostlivec. Lidé umírali všude kolem, tisíce lidí umíraly hladem, na všelijaké nemoci a bůh ví co ještě. Když papa Kahan zemřel, ne... zkrátka, Gerdschen se rychle postaral o mama Kahan. Šel s ní ven, když papa Kahan už skutečně umíral. A já s ním zůstala, dokud nezemřel. A když byl mrtvý, přinesla jsem vodu a nějaký hadr a umyla jsem ho. Umyla jsem ho. Šla jsem... Když jsem ho umyla, šla jsem ven a řekla jsem mama Kahan a Gerdschenovi: 'Papa Kahan umřel. Umyla jsem ho. Běžte se na něj podívat, ale prosím, nesahejte na něj. Jdu dolů a zařídím...' Byli tam lidé s kárami, s dvoukoláky, které byly plné mrtvol. Jezdili z jedné ulice do druhé a já řekla: 'Počkám, dokud nepřijede jeden z těch vozů a řeknu jim, aby přišli a odvezli papa Kahana.' Nevím, jak dlouho to trvalo. Nevím. Každopádně, sehnala jsem dva muže, kteří jezdili s tou károu s mrtvolami, a přivedla jsem je nahoru. Odnesli papa Kahana a já šla celou cestu za nimi, sama. Šla jsem za tou károu, až na hřbitov.“

Proč rostou květiny, kdo jim dává růst, kromě Boha?

Bennett Gerta
Bennett Gerta
zdroj: video

Gerta Münzer-Bennett se narodila roku 1913 v Plzni. Dětství prožila v Karlových Varech, kde její otec vlastnil textilní továrnu. Po absolvování gymnázia začala studovat na lékařské fakultě v Praze, kam se přestěhovala i její rodina. V Praze se provdala za muže, který musel uprchnout z Německa poté, co se moci chopili nacisté. Do Československa pak pomohla emigrovat i jeho rodičům a bratrům. Byla perzekvována kvůli svému židovskému původu, její rodina přišla o majetek a matka se oběsila. Spolu s manželem a jeho rodiči byla zavlečena do ghetta v Lodži, kde pracovala jako písařka v kanceláři Arona Jakubowicze, člena židovské rady pověřeného organizováním nucených prací. Po smrti tchána byla s manželem a tchyní v rámci likvidace ghetta transportována přes Osvětim do koncentračního tábora ve Stutthofu. Jako jediná z rodiny přežila otřesné podmínky v táboře i jeho evakuaci a byla nasazena na nucené práce v Drážďanech, kde zažila i spojenecké bombardování. Po návratu do Prahy přijala falešnou identitu a spolupracovala s odbojem. V druhé polovině čtyřicátých let emigrovala do Austrálie, znovu se provdala a porodila syna. ZDROJ NAHRÁVKY: https://www.ushmm.org/collections/the-museums-collections/about https://collections.ushmm.org/search/catalog/irn505880