cs_CZ de_DE en_GB es_CU fr_FR hr_HR hu_HU hy_AM ka_GE pl_PL ro_RO ru_RU sk_SK uk_UA 

Partnerzy

Członkiem tej międzynarodowej organizacji może zostać każda pojedyncza osoba, stowarzyszenie, instytucja państwowa lub niepubliczna, szkoła, organizacja edukacyjna - głównie z Europy, ale także spoza niej. Warunkiem przystąpienia jest oral history projekt, którego rezultaty staną się częścią strony www.pametnaroda.cz www.memoryofnation.eu - grupującej zeznania żyjących świadków, oraz metodologia projektu. Osoby chcące do nas dołączyć prosimy o przesłanie krótkiego i zwięzłego tekstu o swoim projekcie do administratora strony internetowej. Prosimy o przysyłanie tekstów wyłącznie w języku angielskim, francuskim, niemieckim, czeskim bądź słowackim.

Do chwili obecnej z Pamięcią Narodu współpracowały te oto instytucje:

-  Collegium Bohemicum - Muzeum miasta Ústí nad Labem, CZECHY


-  Czeskie Radio


Imperialne Muzeum Wojny, WIELKA BRYTANIA


Instytut Informacji o Zbrodniach Komunizmu, Szwecja


Instytut Badań nad Zbrodniami Komunizmu w Rumunii


 

- Urząd pełnomocnika ds. dokumentów służby bezpieczeństwa byłej NRD, Niemcy


- Muzeum okupacji Łotwy,  Łotwa


-  Ministerstwo Obrony Republiki Czeskiej


Międzynarodowa Komisja do Oceny Zbrodni Sowieckiego i Hitlerowskiego Reżimu Okupacyjnego na Litwie, LITWA


Fundacja Brücke/Most, NIEMCY


-  POST BELLUM, CZECHY


- Instytut Pamięci Narodowej, SŁOWACJA


Instytut Pamięci Narodowej, POLSKA


-  Instytut Historii Najnowszej, Akademia Nauk Republiki Czeskiej


-  Instytut Badania Reżimów Totalitarnych, CZECHY


-  Wojskowy Instytut Historyczny Armii Republiki Czeskiej


- Muzeum  Żydowskie w Pradze, CZECHY


-  Živá paměť o. p. s., CZECHY


-  House of Terror Museum, Hungary


 Institute for Studies of the Recent Past, Bułgaria


Instytucje zgrupowane we Wspólnocie Pamięci Europejskiej podpisały deklarację o współpracy na stronie internetowej Pamięć Narodu, tekst deklaracji jest do ściągnięcia tutaj.

WEJDŹ DO POKOJU BADAŃ

Login:Hasło:

Rejestracja do pokoju badań

Lost password?


USTAW JAKO STRONĘ STARTOWĄ   | RSS  | KONTAKTY  |  (c) 2000 - 2018 Post Bellum