cs_CZ de_DE en_GB es_CU fr_FR hr_HR hu_HU hy_AM ka_GE pl_PL ro_RO ru_RU sk_SK uk_UA 

Lista epok

Druga wojna światowa 1939 – 1945 (6256)
7. 11. 1917 - October Revolution in Russia [en] (13) 20. 7. 1936 - 1. 9. 1939 – wojna domowa w Hiszpanii (10) 12. 3. 1938 - "Anschluss" Austrii (29) 2. 10. 1938 - Poland's annexation of Teschen area [en] (40) 29. 9. 1938 – Układ monachijski (11) (467) 2.11.1938 - Pierwszy arbitraż wiedeński (78) 2.11.1938 - Pierwszy arbitraż wiedeński (26) 17.9.1939 - Inwazja sowiecka na Polskę (71) 1. 9. 1939 – Wybuch drugiej wojny światowej (561) 14. 3. 1939 – Powstanie państwa słowackiego (123) 1939 - 1941 - The first Soviet occupation of Galicia [en] (9) 15. 3. 1939 – Zajęcie ČSR przez Niemcy (508) 17. 11. 1939 – Zamknięcie czeskich szkół wyższych (81) 1940 – Bitwa o Francję (63) 28.10.194 - 23.4.1941 Greek- Italian war [en] (8) 1940 - 1941 - Deportacje Polaków do ZSRR (8) 13. 8. – 31. 10. 1940 – Lotnicza bitwa o Anglię (39) 25. 11. 1940 - The Patria disaster [en] (9) 8.1. 1941 - 27.1. 1944 Blokada Leningradu (8) 24. 11. 1941 - The first transport to the Theresienstadt [en] (22) 1941 - 1945 - Transporty do obozów koncentracyjnych (403) 22. 6. 1941 - Plan Barbarossa - Atak Niemiec na ZSRR (192) 6.4. - 23.4.1941 Battle of Greece [en] (12) 1941, August 27-28 - Mass murder of Jews in Kamianets Podolskyi [en] (2) 21. 10 - 10. 12. 1941 - The Tobruk campaign [en] (36) 20. 6. 1942 - prezekuce a věznění studentů z Roudnice nad Labem [en] (11) 3.9.1942 - 2.2.1943 Bitwa stalingradzka (8) 24. 10. 1942 - poprava 261 československých odbojářů v KT Mauthausen [en] (19) 27. 5. 1942 - Zamach na R. Heydricha (181) 10. 6. 1942 – Zagłada Lidic (41) 3. - 6. 11. 1943 - Bitwa o Kijów (54) 9.03.1943 Saving the Bulgarian Jews from deportation [en] (1) 1943 - Conflict between Poles and Ukrainians in Eastern Galicia and Volhynia [en] (24) 5. 7. 1943 - 5. 8. 1943 - Battle of Kursk [en] (3) 13. 7. 1943 - Spalenie Českého Malína (34) 8. 3. 1943 - Bitwa o Sokolowo (35) 22.02.1943 Deportation of Jews from Macedonia and Thracia [en] (1) 09.09.1944 - The coup d'état of the Motherland Front and the communists coming to power [en] (3) 17.1. - 18.5. 1944 - Bitwa pod Monte Cassino (3) 1. – 2. 1. 1944 – Walki o Bílou Cerekev (40) 29. 8. 1944 - kwiecień 1945 – Słowackie powstanie narodowe (171) 1944-1945 Hungary at the end of the second world war [en] (18) 6. 6. 1944 – Rozpoczęcie operacji Overlord (22) 5.10.1944 - 9.5.1945 - Obleganie Dunkierki (95) 1944 - 1945 Bulgaria joins the Allied forces in the Second World War [en] (0) 8. 9. – 1. 11. 1944 – Оperacja Karpacko-Dukielska (244) 25.12. 1944 - 13.2. 1945 Oblężenie Budapesztu (6) 20. 6. - 29. 8. 1944 - Оperacja Bagration (12) 23.2.1944 - Początek deportacji Czeczenów i Inguszów do republik środkowoazjatyckich ZSRR (5) 1944 - 1945 – Wyzwalanie Czechosłowacji (1024) 18. 4. 1945 - Zákřovský masakr [en] (6) 5. 5. 1945 - vypálení Javoříčka [en] (13) 9 May 1945 - 11 May 1945 Battle of Milin [en] (4) 5. – 9. 5. 1945 – Powstanie praskie (248) 1945 - Wyzwolenie obozów koncentracyjnych (270) 18. 4. - 10. 5. 1945 - osvobození západní části ČSR americkou armádou [en] (83) 1945 - 1947 Wysiedlenie Niemców z Polski (27) 27.1.1945 - Wyzwolenie obozu koncentracyjnego Oświęcim (19) 12.1.1945 - 13.2.1945 Operacja wiślańsko-odrzańska (1) 13.-15.2.1945 Bombing of Dresden [en] (29) 8. 5. 1945 - End of WWII [en] (683)
Lata pięćdziesiąte 1948 – 1959 (3413)
1940-1950 - Сollectivization in Ukraine [en] (33) 8. 9. 1948 – Pogrzeb E. Beneša (48) 1948 - 1955 – Procesy polityczne w czasach stalinizmu (569) 25. 2. 1948 – Przewrót komunistyczny w ČSR (1746) 19. 6. – 23. 6. 1948 – Zlot Sokołów (110) 21. 6. 1949 – Egzekucja Heliodora Píky (19) 1949 - 1959 The communist labour camp in Belene [en] (1) 11. 12. 1949 – Tzw. cud w Čihoští (6) 23. 2. 1949 – Początek kolektywizacji rolnictwa (270) 24. 2. 1949 – Powstanie ČSM (22) 7.10.1949 - Creation of the German Democratic Republic [en] (0) 13. – 14. 4. 1950 – Akcja K – osadzenie zakonników w obozach pracy przymusowej (58) 31. 5. – 8. 6. 1950 – Proces dr Milady Horákovej (43) 8. - 11. 10. 1950 - Pozew przeciwko rektorowi Stříteskiemu, Litomyšl (8) 2. 7. 1951 - Babický případ [en] (3) 20. 11. – 3. 12. 1952 – Proces Rudolfa Slánskiego i jego egzekucja (40) 14.3.1953 - Zgon Klementa Gottwalda (24) 17.6.1953 - Uprising of 1953 in East Germany [en] (3) 30. 5. 1953 – 3. 6.1953 – Reforma finansowa i związane z nią zamieszki społeczne (124) 23. 10. - 11. 11. 1956 - Powstanie węgierskie w 1956 roku (46) 1956 - The April Plenum of BCP [en] (0) 22. – 29. 4. 1956 – II. Zjazd Pisarzy Czechosłowackich (4) 5.1.1957 - Przywrócenie Czeczeńsko-Inguskiej ASRR, zezwolenie na powrót do ojczyzny Czeczenów (4) 1959 - 1962 The labour camp nearby Lovech [en] (0) 9. 5. 1960 – Powszechna amnestia więźniów politycznych (232)
Przed powstaniem żelaznej kurtyny 1946-1949 (857)
1944 - 1947 - Population Transfers from the Ukrainian - Polish Borderlands [en] (8) 1944 - 1953 The Partisan war in Lithuania [en] (1) 1944 - 1949 Wojna domowa w Grecji (50) 29. 6. 1945 – Oddanie Rusi Podkarpackiej Związkowi Radzieckiemu (35) 1945 - 1948 - First renewal of Junák [en] (126) 30. 5. 1945 – 29. 10. 1946 – Wysiedlenie Niemców z ČSR (416) 1945 - 1946 Przesiedlenie Polaków na "Ziemie Odzyskane" (12) 10. 7. 1946 – Umowa z ZSRR o opcji Czechów Wołyńskich (102) 1946 - Expell of ethnic Germans from Hungary [en] (0) 26. 5. 1946 – Ostatnie „wolne” wybory parlamentarne ČSR (59) 1947 - Jamboree in France [en] (7) 23.12.1947 - Mass Nationalization of industrial and other property in Bulgaria [en] (1) I wojna izraelsko-arabska 1948-1949 (20) 1948 – Akcja DI (Poufne – Izrael) (20)
Lata sześćdziesiąte 1960 – 1969 (1619)
13.8.1961 - Building of the Berlin Wall [en] (4) 9. 5. 1962 – Ppowszechna amnestia (17) 22. 8. 1963 – Początek rehabilitacji sądowych (15) 27. – 29. 6. 1967 - IV. Zjazd Czechosłowackich Pisarzy (10) 31. 10. 1967 – Spontaniczna demonstracja studentów w Pradze (6) 5. 1. - 21. 8. 1968 – Praska Wiosna (354) 19. – 21. 11. 1968 – Strajk studencki i dalsze przykłady niezadowolenia społecznego (23) 22. 8. 1968 – Nadzwyczajny tzw. Wysoczański zjazd KSČ (11) 21. 8. 1968 – Inwazja wojsk Układu Warszawskiego (847) 1968 - 1970 - Second renewal of Junák [en] (114) 5. 4. 1968 – Powstanie KAN (Klub zaangażowanych bezpartyjnych) (21) 17. 4. 1969 – Rezygnacja A. Dubčeka, początek tzw. normalizacji (106) 16. 1. 1969 – Samospalenie Jana Palacha (54) 18. - 21. 8. 1969 – Masowe demonstracje przeciwko sowieckiej okupacji (37)
Lata siedemdziesiąte - 1970 – 1979 (287)
21. – 28. 3. 1969 – Zamieszki związane z uroczystościami obchodów zwycięstwa hokeistów (18) 1976 – Proces zespołu Plastic people (23) 1. 1. 1977 – Proklamacja Karty 77 (189) 28. 1. 1977 - Tzw. Antykarta (36) 24. 4. 1978 – Powstanie VONS (21)
Lata osiemdziesiąte - 1980 – 1989 (1038)
1979 - 1989 - Sovětská invaze do Afghánistánu [en] (1) 21. 8. 1988 – 17. 11. 1989 – Uliczne manifestacje przeciwko rządowi KSČ (71) 17. 11. 1989 – Demonstracja na Alei Narodowej (61) 9.11.1989 - The fall of the Berlin Wall [en] (8) 16.12.1989 - 24.-25.12.1989 - Rumuńska rewolucja (4) 1989 – Upadek żelaznej kurtyny (312) 29. 6. 1989 – Upublicznienie manifestu Kilka zdań (48) 10.11.1989 - The Transition from communism to democracy in Bulgaria [en] (3) 17. 11. - 29. 12. 1989 – Aksamitna rewolucja w Czechosłowacji (522) 1989 - Transition in Hungary [en] (8)
Dziewięćdziesiąte lata – rok 1990… (127)
1989 - Third renewal of Junák [en] (95) 1990 - 1991 - Odsun sovětských vojsk z Československa [en] (11) 3.10.1990 - Reunification of Germany [en] (2) 2. 3. - 21. 7. 1992 - Konflikt v Podněstří [en] (1) 1994 - 1996 - I wojna czeczeńska (6) 1999 - 2009 - II wojna czeczeńska (5) 24. 3. – 10. 6. 1999 - NATO bombing of Yugoslavia [en] (7)

WEJDŹ DO POKOJU BADAŃ

Login:Hasło:

Rejestracja do pokoju badań

Lost password?


USTAW JAKO STRONĘ STARTOWĄ   | RSS  | KONTAKTY  |  (c) 2000 - 2018 Post Bellum