cs_CZ de_DE en_GB es_CU fr_FR hr_HR hu_HU hy_AM ka_GE pl_PL ro_RO ru_RU sk_SK uk_UA 

Bulletin board


Page b_first_10 b_prev_10  42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 b_next_10 b_last_10  of 53 (314 records)
03/07/2009 14:47:31
Hledají se pamětníci "budějovického masakru" 1974
V rámci badatelského projektu Historie československého undergroundu bychom rádi shromáždili co možná nejvíce svědectví účastníků brutálního rozehnání účastníků koncertu skupin PPU a DG 307 v březnu 1974 v Rudolfově u Českých Budějovic. Svědectví pamětníků může být podkladem pro komplexní zhodnocení případu a v některých případech i pro trestně právní posouzení činů konkrétních osob. Vzpomínky bude shromažďovat Ústav pro studium totalitních režimů na adrese Siwiecova 2, 13000 Praha 3. Kontaktní osobou je koordinátor projektu František Stárek, který Vám případně poskytne k celé věci další informace. E-mail: frantisek.starek(at)ustrcr(dot)cz.
02/07/2009 10:37:24
Nová publikace o komunistických lágrech
V těchto dnech vychází publikace historika Tomáše Bursíka Přišli jsme na svět proto, aby nás pronásledovali - Trestanecké pracovní tábory při uranových dolech v letech 1949-1961. Autor se na konkrétních případech pokusil doložit způsoby a metody, které se běžně uplatňovaly v sovětských trestaneckých pracovních táborech již od dvacátých let 20. století a které byly využity i v systému uranového „GULAGU“ v Československu. Hovoří o hromadném nasazení vězňů v uranovém průmyslu, o diferencovaných přídělech potravy, uplatnění odměn a trestů v závislosti na pracovním výkonu odsouzeného. V mnoha věcech se komunistická diktatura v ČSR „přiučila“ od svého pokrevního bratra – nacistického režimu v sousedním Německu. Další informace o publikaci najdete zde
27/05/2009 15:02:21
Bojovníci proti totalitě
Na webu http://www.bojovniciprotitotalite.cz/ je možné najít audio a videodokumenty vytvořené studenty ZŠ a SŠ - téma výročí roku 1989 a životní příběhy pamětníků. Do 1. června je také možno hlasovat o nejlepší dokument.
14/04/2009 11:30:34
publikace PROVĚŘENÁ FAKULTA
Badatelský tým vydává edici dokumentů PROVĚŘENÁ FAKULTA. KSČ na Filozofické fakultě UK v letech 1969-1989. Jak KSČ zasahovala do životů stovek pedagogů a tisícovek studentů na Filozofické fakultě UK během normalizace? Jak strana ovlivňovala přijímací zkoušky na vysoké školy? Jak pomocí posudků, komplexních hodnocení a dodatků k životopisu rozhodovala o profesní budoucnosti jednotlivých pedagogů? Jaké vyžadovala reakce na prohlášení Charty 77 nebo na pohřeb filosofa Jana Patočky? To osvětlí téměř stovka dokumentů, které v knize „Prověřená fakulta. KSČ na Filozofické fakultě UK v letech 1969-1989“ publikuje a komentuje studentský badatelský tým z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Prezentace publikace proběhne v pondělí 20. dubna ve 14.00 v kavárně Krásný ztráty, Náprstkova 10, Praha 1. Více viz: www.proverenafakulta.cz
31/03/2009 09:28:15
Ne novým symbolům staré totality
Pomozte nám prosím vyřešit jednu brněnskou ostudu: více na www.poctapadlym.cz Děkujeme. P. Paleček
13/03/2009 15:01:42
křest knihy Proč Holocaust
V pondělí 16. března od 19:30 bude v kavárně Mlýnská na Kampě prezentována kniha publicisty Jana Horníka PROČ HOLOCAUST - HITLEROVA VĚDECKÁ MESIANISTICKÁ VRAŽDA. Autor si tak jako mnozí klade otázku, proč nasicté spáchali genocidu Židů? Nespokojuje se s běžným vysvětlením, ale zaměřil se především na ideové kořeny, z nichž „praxe“ nacistů vycházela. V poslední kapitole pak Jan Horník předkládá originální výklad příčin Hitlerova antisemitismu. Namísto mýtu o racionálně nevysvětlitelné záhadě Holocaustu autor dokládá, že Hitlerova fanatická nenávist k Židům vycházela z moderních myšlenkových zdrojůAdd message on the bulletin board

Your message has to be approved by the administrator of this portal before publishing.
Title*

Message*


ENTER RESEARCH ROOM

Login:Password:

Registration to research room

Lost password?


SET AS HOMEPAGE  | RSS  | CONTACTS  |  (c) 2000 - 2018 Post Bellum