cs_CZ de_DE en_GB es_CU fr_FR hr_HR hu_HU hy_AM ka_GE pl_PL ro_RO ru_RU sk_SK uk_UA 

Ivo Valent (1964)

პროექტი : Stories of the 20th Century TV
დაწესებულება : Post Bellum

I couldn’t be an engine driver because I didn’t join the CPC

Ivo Valent was born on 26 August 1964 in Prague. His mother was a journalist at the Czech Press Agency, his father worked at Czechoslovak Radio. When the Soviet armies occupied Czechoslovakia in August 1968, his mother was one of the people detained by the soldiers inside the Parliament, where she worked as a news reporter. Then his parents refused to sign their agreement with the Soviet occupation and were fired. Already as a child, the witness took a lively interest in everything related to trains. He studied at a secondary technical school of transportation and wished to be an engine driver. He found a job at Masaryk Station in Prague as an electrical fitter. He soon realised that his dream job of engine driver was unattainable unless he joined the Communist Party of Czechoslovakia (CPC) and was endorsed by the Socialist Work Brigade. He refused that, however, and instead left to work for the Prague Public Transit Company. He started out as a shift leader and then became a tram driv ...arrows 

His mother’s detainment in Parliament in August 1968

Audio player

Eva Salamonová (1956)

Eva Salamonová was born on September 2, 1956 her parents survived the Holocaust – they never got to concentration camps their awful experiences affected Eva’s life and ... arrows 


Pavel Eli Vago (1930)

Eli Vago was born on May 14, 1930 in a village of Bytčica in 1942 he was hiding in mountains with his sister to avoid transports into concentration camps later they were ... arrows 


Bulgaš Badajeva (1957)

born on July 12, 1957 in Kalmykia in the former USSR suffered a spinal injury when she was five years old she spent her childhood in hospitals and sanatoria, later in a ... arrows 


ბოლო დროს გამოყვეყნებული ისტორიები arrows 

თაიმლაინი

სტატისტიკა

მონაცემთა ბაზაში არსებულ მოწმეთა რაოდენობა 8267
გამოქვეყნებულ მოწმეთა რაოდენობა 4497
რეგისრტირებული მკვლევარების რაოდენობა7154
სურათების რაოდენობა63765
ბმულების რაოდენობა 21135

ახალი ამბები

Běh pro Paměť národa 2018 je v cíli

12/06/2018, Tisková zpráva Post Bellum

Děkujeme všem, kteří běželi, pomáhali nám jako dobrovolníci, podpořili akci jako partneři a patroni. Díky vám jsme na další nahrávání vzpomínek pro Paměť národa vybrali 650 000 korun! V Praze, Plzni, Olomouci, Hradci Králové, Třebíči a „kdekoli“ se na start postavilo 1600 lidí. Moc nás to těší.arrows 

Unikátní výstava Paměť národa: ANO/NE se otevírá v Budapešti

29/05/2018

Expozice umístěná na návěsu kamionu vypráví 12 příběhů ze šesti zemí Evropy. Zahájili jsme ji 17. května ve slovenské Stupavě a 29. května měla vernisáž v centru Budapešti. Výstava Memory of Nations: Yes/No (Paměť národa: Ano/Ne) procestuje Evropu a v říjnu ji představíme v Praze. arrows 

Učení Příběhy 20. století

01/05/2018

Post Bellum přichází s novou vzdělávací aktivitou. Vytvoří sedm kvalitních modulů k rozvoji klíčových kompetencí žáků účinným a účelným propojením formálního a neformálního vzdělávání na 'pozadí' příběhů pamětníků 20. století. arrows 

სხვა ამბები  
დააყენეთ მთავარ გვერდად   | RSS  | კონტაქტები   |  (c) 2000 - 2018 Post Bellum