cs_CZ de_DE en_GB es_CU fr_FR hr_HR hu_HU hy_AM ka_GE pl_PL ro_RO ru_RU sk_SK uk_UA 

Dobromila Janáková (1932)

პროექტი : Memory of nations (in co-production with Czech television), The Stories of Our Neigbours
დაწესებულება : Post Bellum

If Hitler hadn’t attacked the Soviet Union, I wouldn’t be here today

Dobromila Janáková, née Vlková, was born on 22 October 1932 in Český Boratín in Volhynia, present-day Ukraine. The families of her parents came to Volhynia from the Czech lands in the nineteenth century. The witness's grandfather from her father's side, Václav Vlk, was a teacher and a prominent figure of Czech society in Volhynia. Her father trained as a mechanic and worked as a repairman, later he ran a taxi service; her mother stayed at home and looked after the house, farm, and their two children. The Vlk family was of Evangelical faith, just like most of the inhabitants of Český Boratín. The family later moved to nearby Lutsk. The witness attended a Czech lower primary school in Boratín and then an upper primary school in Lutsk. The western part of Volhynia, which is where Boratín lies, fell to Polish administration after World War I; in 1939 it was appropriated by the Soviet Union, until Germany attacked and the area was occupied by the Nazis in June 1941. Dobromila Janáková witne ...arrows 

Re-emigrating to Czechoslovakia

Audio player

PhDr. Ivan Kaspar (1926)

Born on September 25, 1926, in Prague. Student of the Experimental Grammar School in Dejvice. Forced labour in industrial production. A member of the anti-Nazi ... arrows 


Josef Mundil (1933)

July 7, 30, born in Zelov, Poland. 1939, joins the first grade, school closed down by Nazis. 1942, witness to a public execution of ten local Jews in Zelov. 1945, Zelov ... arrows 


Jaroslava Doležalová (1925)

born 31 January 1925 in Žďár nad Sázavou comes from a family that owned a restaurant, a butcher’s shop, and a farm in Žďár nad Sázavou married aged 19 to avoid forced labour ... arrows 


ბოლო დროს გამოყვეყნებული ისტორიები arrows 

თაიმლაინი

სტატისტიკა

მონაცემთა ბაზაში არსებულ მოწმეთა რაოდენობა 7352
გამოქვეყნებულ მოწმეთა რაოდენობა 4091
რეგისრტირებული მკვლევარების რაოდენობა6521
სურათების რაოდენობა55087
ბმულების რაოდენობა 19566

ახალი ამბები

Ceny Paměti národa po osmé: kdo jsou ocenění hrdinové?

14/11/2017, Tisková zpráva Post Bellum

Političtí vězni 50. let František Suchý, Mária Matejčíková a František Lízna a vězeň koncentračního tábora a partyzán Otto Šimko. Čtyři lidé, kteří se dokázali vzepřít totalitní moci, převezmou 17. listopadu Ceny Paměti národa. arrows 

Vlčí máky připomenou Den válečných veteránů

06/11/2017, Tisková zpráva Post Bellum

Novodobými konflikty nebo mírovými misemi v zahraničí prošlo 12 tisíc českých vojáků. A veteránů druhé světové války žije v České republice posledních 600. Právě jim je určen 11. listopad, kdy si připomínáme Den válečných veteránů. arrows 

Na Stalina!

25/10/2017, Tisková zpráva Post Bellum

Paměť národa v prostorách pod bývalým pomníkem J. V. Stalina v Praze otevře výstavu ke 100. výročí České republiky.arrows 

სხვა ამბები  გამომცემლობები

კვლევით განყოფილებაში შესვლა

შესვლა :პაროლი :

რეგისტრაცია კვლევით განყოფილებაში

დაგავიწყდათ პაროლი?

RSS სერვისები

მოწმე
ახალი ამბები
განცხადებების დაფა

ჩვენი მხარდამჭერები


დააყენეთ მთავარ გვერდად   | RSS  | კონტაქტები   |  (c) 2000 - 2017 Post Bellum