cs_CZ de_DE en_GB es_CU fr_FR hr_HR hu_HU hy_AM ka_GE pl_PL ro_RO ru_RU sk_SK uk_UA 

Ruža Kolaček (1956)

პროექტი : 20th century in memories of Czech minority members in Serbia
დაწესებულება : Post Bellum

Work, invest in yourself and hand over to young people

Ruža Kolaček was born in 1956 at Petrovaradin (in Novi Sad) in Serbia into a family of Slavoljub and Soka Kolačeks. She went to the primary school and high school at Petrovaradinu. Having graduated, she started working with Borovo. The witness remembers her family, learning Czech and the bombing of Serbia in 1999. In 1982 and 1983 she was involved in organising voluntary work for young people in Yugoslavia. She has a daughter and is currently retired; she has founded a club of retirees and hikes.

arrows 

Tjentište '82 young volunteer camp


Jenovefa Poňuchálková (1924)

born 1924 as Jenovefa Bušková 1930, started attending elementary school in Prušánky 1942, in Prague when Reinhard Heydrich was assassinated 1945, direct witness of the ... arrows 


Zora Čapková (1938)

born 16 April 1938 in Olomouc as the second of three children graduated from the Faculty of Arts of Palacký University in Olomouc; 1965-1970, taught at Jiří z Poděbrad ... arrows 


Sebastián Arcos Cazabón (1961)

He was born in 1961 in Havana, in a very revolutionary family Many of his relatives fought against the Batista regime, and later became opponents of the Fidel Castro regime ... arrows 


ბოლო დროს გამოყვეყნებული ისტორიები arrows 

თაიმლაინი

სტატისტიკა

მონაცემთა ბაზაში არსებულ მოწმეთა რაოდენობა 7663
გამოქვეყნებულ მოწმეთა რაოდენობა 4240
რეგისრტირებული მკვლევარების რაოდენობა6806
სურათების რაოდენობა58087
ბმულების რაოდენობა 20227

ახალი ამბები

Střední Morava, Východní Čechy a Plzeňský kraj. Nové pobočky Paměti národa a jejich plány

11/01/2018

Paměť národa má už tři pobočky, každá z nich má své sídlo i nového ředitele/novou ředitelku.arrows 

Děkujeme vám! Sbírka ke Dni válečných veteránů přinesla skoro 750 000 korun

11/12/2017, Tisková zpráva Post Bellum

Knihovníci, kavárníci, pekaři, trafikanti, obchodníci, studenti, ale i gymnázia a firmy pomohly se sbírkou ke Dni válečných veteránů.Vybrali jsme 744 334 korun! arrows 

Čtyři lidé, kteří se vzepřeli totalitě

20/11/2017, Tisková zpráva Post Bellum

V pátek, 17. listopadu jsme v Národním divadle udělili Ceny Paměti národa čtyřem lidem, kteří se ve zlomových okamžicích svého života zachovali statečně. Bez ohledu na postihy ze strany komunistického nebo nacistického režimu, které jim hrozily.arrows 

სხვა ამბები  
დააყენეთ მთავარ გვერდად   | RSS  | კონტაქტები   |  (c) 2000 - 2018 Post Bellum