František Chrzan

* 1955  

 • „Štruktúry opozície, vtedajších bojovníkov za novú spoločnosť, sa premiešali s tými, ktoré tu zachovali status quo, a tak sa v Bardejove stalo, že tieto štruktúry premiešaním získali pevnosť a apatia ľudí bola zo strachu. Nebolo komu veriť. Bardejovské pomery sú zvláštne tým, že od roku 1989 v podstate komunistická strana drží moc v Bardejove dodnes. Nech sa to volalo SDĽ, nech sa to volalo akokoľvek. Štruktúry napojené na nich ostali zachované."

 • „Ja som bol úplný blázon, ktorý tu politiku bral, ale to má na svedomí doktor Štefančík. On sa stal kooptovaným predsedom okresného národného výboru. A on to zapríčinil, lebo on nás učil: ‚Chlapci, musí prísť nová doba. A tá nová doba bude taká, že nebude politika pánske huncútstvo. Politika je služba ľuďom. Ten, kto ide do politiky, musí znášať všetky útoky na svoju osobu. Musí sa dovoliť špárať vo svojej rodine, vo svojich krokoch a rozhodnutiach. Kto idete do politiky, budete neustále vysvetľovať, že nemáte vedľajšie úmysly.‘ A ja som mu uveril."

 • „Vôbec som si nepripadal ako nejaká ‚Tvár novembra‘. Práve naopak. Ja som sa tešil z toho, že tam tí ľudia sú a že zdieľame nejaké spoločné hodnoty. Tá energia davu je úžasná v tom, že to, čo ste vynaložili ako námahu na zorganizovanie ozvučenia, alebo že ste chceli, aby tí ľudia prišli a zdieľali s vami a zatlieskali tomu, čo sa tam prečíta, to znamená, že súhlasia s tým, čo sa prečíta. To ma nepostavilo do pozície nejakého vodcu. Tam nebolo človeka, ktorý by hovoril, čo máme robiť. Tam bolo zhromaždenie a hovorili sme o problémoch, no a zistili sme, že tie problémy máme spoločné. Vôbec som si nepripadal, že ja som nejakým spôsobom výnimočný. Ja som si uvedomil až strach z toho, čo by sa stalo, keby sa to zvrtlo. Vtedy som si to ale neuvedomoval. Vôbec som sa necítil, že som niečo významné v Bardejove urobil. Bol som jedným z mnohých, ktorí sa podieľali na šírení energie toho davu, ktorý tu bol. Bez nás by tá revolúcia prebehla, bez Bardejova by to prebehlo. Len sme sa tešili, že sme spoluúčastní toho, čo sa deje v Bratislave. Ale nebolo to o konkrétnych osobách."

 • Celé nahrávky
 • 1

  Bardejov, 18.07.2020

  (audio)
  délka: 01:35:27
  nahrávka pořízena v rámci projektu Príbehy 20. storočia
Celé nahrávky jsou k dispozici pouze pro přihlášené uživatele.

„Že sme to zorganizovali? Niekto to musel urobiť,“ pripomína František Chrzan, spoluorganizátor Nežnej revolúcie v Bardejove.

Prípravy mítingu v novembri 1989 v Bardejove
Prípravy mítingu v novembri 1989 v Bardejove
zdroj: Ján Hollý

František Chrzan sa narodil 1. januára 1955. Jeho otec Ján pracoval ako robotník na družstve a jeho matka Anna, ktorá pochádzala z obce Brezov neďaleko Giraltoviec, bola kŕmičom ošípaných. František a traja súrodenci vyrastali v skromných pomeroch v kresťanskej rodine v Radvanovciach (okres Vranov nad Topľou). František začal študovať v menšej triede v Radvanovciach, druhý stupeň základnej školy ukončil v Hanušovciach nad Topľou v roku 1970. Odtiaľ prešiel na strednú priemyselnú školu chemickú v Banskej Štiavnici. Po ukončení strednej školy sa dostal na Pedagogickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, kde v roku 1979 promoval ako učiteľ fyziky a chémie pre stredné školy. Po absolvovaní základnej vojenskej služby v Humennom začal učiť na dnešnom gymnáziu Leonarda Stöckela v Bardejove. Počas revolučných udalostí roku 1989 sa stal členom koordinačného výboru VPN a spoluorganizoval protesty v Bardejove. V roku 1990 sa stal dokonca vedúcim odboru vzdelávania ONV. Po voľbách v roku 1991 sa vrátil do školy ako učiteľ. V roku 1996 založil dopravnú spoločnosť, ktorá funguje dodnes.